Thời gian qua, công tác giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới tích cực, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề bức xúc mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giám sát cải cách hành chính tại huyện Hậu Lộc. 

Thực hiện Nghị quyết số 73 của HĐND tỉnh về  chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch và tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2017”. Để nắm bắt thực chất các vấn đề, ngay từ đầu năm Thường trực  HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nghe phản ánh về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động doanh nghiệp; làm việc với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Sở Nội vụ để nghe báo cáo kết quả theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC và đánh giá chất lượng hoạt động giải quyết thủ tục hành chính đối với công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để nghe kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh giao cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, giai đoạn 2015- 2017. Đồng thời, tiến hành giám sát trực tiếp tại các huyện: Hậu Lộc, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa... về công tác CCHC. Để hoạt động giám sát ngày càng đi vào thực chất, đảm bảo yêu cầu và khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, ngay sau khi kết thúc các cuộc giám sát trực tiếp tại các đơn vị, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành thông báo kết luận về buổi giám sát.

Bên cạnh hoạt động giám sát trực tiếp, Thường trực HĐND tỉnh giám sát thông qua hình thức xem xét báo cáo, yêu cầu UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; kết quả thực hiện các nội dung kết luận phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4. Xem xét báo cáo của các sở, ngành: Tài nguyên Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Y tế về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, lời hứa, cam kết khi trả lời tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 4. Qua nghiên cứu báo cáo cho thấy, UBND tỉnh, các cơ quan được chất vấn nêu trên đã nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện kết luận sau chất vấn của HĐND tỉnh và giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Cùng với hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai giám sát thường xuyên những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách và giám sát chuyên đề, cụ thể là: Ban Pháp chế giám sát chuyên đề về “Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”; khảo sát phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6 theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát về “Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm và các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn”; tổ chức khảo sát một số lĩnh vực phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6 và thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp. Ban Văn hóa - Xã hội giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn từ năm 2015 đến nay”; khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6 theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp. Ban Dân tộc thực hiện giám sát “Việc triển khai thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Nghị quyết 30a; Chương trình 135 và Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2017;  khảo sát phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 do Thường trực HĐND tỉnh giao.

Qua hoạt động giám sát của các ban HĐND tỉnh, nhiều vi phạm, khuyết điểm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên các lĩnh vực được giám sát đã được đoàn giám sát chỉ rõ, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng xử phạt theo quy định hoặc yêu cầu kiểm điểm trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của một số cá nhân, tổ chức, các hoạt động giám sát có tác dụng rất rõ nét, nâng cao vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, được dư luận và cử tri đánh giá cao.

Bên cạnh giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, bố trí lịch cho đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng thời có văn bản đề nghị Thường trực HĐND, Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị mình theo địa bàn ứng cử. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; tiếp 58 người/55 vụ việc, tiếp nhận 107 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, trong đó có 55 đơn không đủ điều kiện xử lý (gồm: đơn nặc danh, không có chữ ký hoặc điểm chỉ, đơn không rõ nội dung, đơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết hết thẩm quyền, đã trả lời công dân và thông báo từ chối không tiếp, không xem xét, giải quyết lại vụ việc). Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chuyển 46 đơn (gồm: 10 đơn khiếu nại, 14 đơn tố cáo, 22 đơn phản ánh, kiến nghị) của công dân đến các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu xem xét, giải quyết; hướng dẫn trả lời 6 đơn cho công dân. Qua công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết cho thấy cơ bản các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân đã có văn bản trả lời.

Nhằm phát huy hiệu quả công tác giám sát, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tiếp tục triển khai và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành tại Kỳ họp thứ 6, trọng tâm là giám sát chuyên đề “Việc thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015- 2017” tại các sở, ngành, địa phương, đơn vị. Tiếp tục thực hiện giám sát kết quả thực hiện và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các ngành chức năng phục vụ kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

baothanhhoa.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  115 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.429.906
  Online: 47