Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 15 để xem xét một số nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Tại phiên họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành trình bày nội dung các tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến kết luận:

Về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai đầu tư công nghệ thông tin một cách hiệu quả, nghiên cứu phương án triển khai việc lắp đặt hệ thống họp trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng với đó, triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực giáo dục, y tế để nguồn kinh phí phát huy hiệu quả.

Đối với nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Dệt may, da giày tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để đưa Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa thành cụm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Thanh Hóa là tỉnh có nguồn lao động dồi dào, vì vậy, việc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để sản xuất các sản phẩm hỗ trợ cho ngành may là cần thiết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm tại chỗ cho lao động trong tỉnh. Để dự án thực sự phát huy hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường, UBND cần tích cực chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; các đơn vị địa phương liên quan có các giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước, khí thải.

Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương hỗ trợ kinh phí tu bổ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018; Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với chủ trương hỗ trợ 50 tỷ đồng trong năm 2018 để tu bổ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Thanh Hóa có nhiều di tích lịch sử, trong đó nhiều di tích đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc triển khai trùng tu, tôn tạo triển khai chậm, có nơi trùng tu, tôn tạo đã làm sai lệch giá trị lịch sử của di tích. Để nguồn kinh phí trên thực sự phát huy hiệu quả, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh cần chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành rà soát, có đánh giá cụ thể về thực trạng di tích văn hóa lịch sử đã xuống cấp; phân bổ nguồn kinh phí có trọng tâm, trọng điểm; kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia trùng tu, nâng cấp di tích lịch sử.

 Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về mọt số nội dung quan trọng liên quan đến việc phân bổ kế hoạch chi tiêu trung hạn cho đường địa phương giai đoạn 2018 - 2020 phục vụ Hợp phần Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương; chấp thuận các dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; phân bổ chi tiết kinh phí từ nguồn chi quản lý hành chính năm 2018 cho một số cơ quan đơn vị cấp tỉnh và một số địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  115 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.429.837
  Online: 53