Kính thưa các vị đại biểu!

Hội nghị lần thứ 4 của khu vực các đồng chí tiếp tục lựa chọn chủ đề Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND cấp tỉnh để trao đổi, thảo luận. Điều đó cho thấy, giám sát chuyên đề có vai trò quan trọng, tích cực trong các hoạt động của HĐND.


Ảnh: Diệp Anh

Kính thưa các đồng chí,

Qua theo dõi hoạt động của HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy: Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức, triển khai hoạt động giám sát. Trong đó, nội dung giám sát chuyên đề được nhiều tỉnh chú trọng. Trong khuôn khổ Hội nghị này, tôi xin nêu một số vấn đề để Thường trực HĐND các tỉnh cùng thảo luận và trao đổi kinh nghiệm hoạt động, tìm ra cách làm hay, hướng tới mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND cấp tỉnh.

Thứ nhất, lựa chọn nội dung, vấn đề đưa vào Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND. Với kinh nghiệm hoạt động của mình, đề nghị các đồng chí trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn nội dung, vấn đề giám sát bảo đảm tính thời sự, tính dự báo và tính hợp lý khi thực hiện giám sát chuyên đề. Nhất là các tiêu chí cụ thể cần xác định đối với từng nhóm giám sát chuyên đề khác nhau và đánh giá nội dung các vấn đề để đưa vào Nghị quyết chương trình giám sát để hoạt động giám sát chuyên đề có tính hệ thống cao.

Thứ hai, phân công chủ thể, lựa chọn thời điểm và công tác phối hợp để thực hiện giám sát chuyên đề. Giám sát chuyên đề là hình thức giám sát được thực hiện bởi nhiều chủ thể và diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình hoạt động của HĐND. Đề nghị các đồng chí trao đổi, thảo luận kinh nghiệm trong việc phân công chủ thể chủ trì, chủ thể phối hợp để thực hiện giám sát chuyên đề.

Thứ ba, bảo đảm sự tham gia của các đại biểu HĐND, đại diện các cơ quan, tổ chức vào hoạt động giám sát chuyên đề. Với tính chất là hoạt động giám sát chuyên sâu, chuyên ngành, ngoài các thành viên là đại biểu HĐND, cần có sự tham gia của chuyên gia, nhà quản lý, thậm chí người trực tiếp thực hiện, để có những đánh giá, kết luận khách quan, thỏa đáng đối với nội dung, vấn đề giám sát. Do vậy, đề nghị các đồng chí trao đổi kinh nghiệm trong việc xác định số lượng, thành phần thành viên tham gia đoàn giám sát chuyên đề, phù hợp với chuyên môn, lĩnh vực hoạt động, bảo đảm sự tham gia tích cực của các thành viên đối với hoạt động của đoàn giám sát.

Thứ tư, công tác chuẩn bị thực hiện giám sát chuyên đề. Để công tác chuẩn bị phục vụ hoạt động xem xét báo cáo hay buổi làm việc của đoàn giám sát được hiệu quả, công tác chuẩn bị phải chu đáo và kỹ lưỡng. Làm được điều này cần có sự tham gia hợp tác của nhiều chủ thể, đề nghị các đồng chí, phân tích về vai trò và kinh nghiệm trong chuẩn bị phục vụ giám sát của chính các đại biểu HĐND, thành viên đoàn giám sát, bộ máy giúp việc của HĐND và cơ quan chịu sự giám sát.

Thứ năm, việc ban hành nghị quyết sau giám sát chuyên đề và theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết. Một trong những yếu tố bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát chuyên đề là ban hành nghị quyết sau giám sát và theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết. Nghị quyết giám sát chuyên đề phải đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân liên quan đến chuyên đề giám sát; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan; thời gian khắc phục hạn chế, bất cập; trách nhiệm thi hành của cơ quan, tổ chức và trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết. Đặc biệt, Thường trực, các ban, tổ đại biểu và cá nhân từng đại biểu HĐND cần theo dõi, đôn đốc sát sao để nghị quyết được chấp hành nghiêm túc.

Thứ sáu, việc lấy phiếu tín nhiệm của HĐND đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Lấy phiếu tín nhiệm cũng là một trong những hình thức giám sát của HĐND. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, HĐND các cấp sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Để hoạt động này có hiệu quả, đề nghị các đồng chí trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ, mối quan hệ, phối hợp giữa Thường trực HĐND với các cơ quan hữu quan. Việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như công khai bản kê khai tài sản thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm; nâng cao vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc xem xét, đánh giá tín nhiệm bảo đảm công tâm, khách quan và thận trọng. Cơ chế để nhân dân tham gia giám sát hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cũng như việc thông tin về kết quả kiểm phiếu, công tác kiểm tra, giám sát quá trình “hậu lấy phiếu tín nhiệm” thực hiện như thế nào để đạt hiệu quả cao? 

Trần Văn Túy - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu

Báo đại biểu nhân dân


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  130 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.768.977
  Online: 55