Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, ngày 27 tháng 8 năm 2018, Ban dân tộc HĐND tỉnh do Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát tình hình thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạch Thành. Cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện và Ban dân tộc HĐND huyện.

Ngày 27 tháng 8, Đoàn giám sát kiểm tra  các xã  thuộc Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã: Thạch Quảng, Thạch Tượng, Thành Minh, Thành Công và làm việc với Ủy Ban nhân dân huyện Thạch Thành. Qua nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, giai đoạn 2015 – 2017; Chương trình 135 đã đầu tư 57 công trình, trong đó: Đường giao thông nông thôn là 41 công trình; thủy lợi là 04 công trình; trường học 11 công trình; nhà văn hóa cộng đồng thôn là 01 công trình. Tổng kinh phí thực hiện là 31.434,53 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương là 23.029 triệu đồng, các nguồn vốn khác của huyện là 8.405,52 triệu đồng. Công tác duy tu, bảo dưỡng công trình, trong 03 năm qua số kinh phí dành cho duy tu, bảo dưỡng là 1.729 triệu đồng để duy tu 03 công trình đường giao thông.

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2017 xây dựng 22 công trình, trong đó: Giao thông là 04 công trình; thủy lợi 02 công trình; trạm y tế 03 công trình; Công sở hành chính xã 05 công trình; nhà đa năng các xã 08 công trình với tổng kinh phí đầu tư 70.797 triệu đồng. Duy tu, bảo dưỡng 24 công trình với số tiền 4.501 triệu đồng.

Trước đó,  ngày 22 tháng 8 tại huyện Như Thanh, Đoàn công tác của Ban dân tộc HĐND tỉnh đã kiểm tra thực tế tại các xã: Xuân Thọ, Thanh Kỳ, Yên Lạc, Xuân Khang và làm việc với UBND huyện.

Theo huyện báo cáo, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thuộc nguồn vốn Chương trình 135, giai đoạn 2015 – 2017 trên địa bàn huyện được đầu tư 70 công trình, trong đó: 23 công trình giao thông; 08 công trình thủy lợi; 33 công trình nhà văn hóa; trạm y tê 06 công trình. Tổng nguồn vốn được phê duyệt là 40.327 triệu đồng. Công tác duy tu bão dưỡng các công trình từ nguồn vốn Chương trình 135 được quan tâm thực hiện, trong 3 năm qua đã duy tu bão dưỡng 07 công trình, tổng kinh phí thực hiện 3.237 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ là 2.710 triệu đồng, ngân sách xã và huy động đóng góp của nhân dân là 527 triệu đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm qua tổng số được đầu tư là 21 công trình, trong đó: giao thông 03 công trình, trạm y tế 02 công trình, trung tâm thể thao văn hóa xã 09 công trình, công sở xã 01 công trình, nước sạch là 01 công trình. Tổng vốn kế hoạch giao là 54.554,167 triệu đồng. Công tác duy tu từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2017 là 02 công trình với tổng kinh phí thực hiện là 3.493 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 3.014 triệu đồng, ngân sách xã 479 triệu đồng.

Tại hai huyện, kết luận buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đầu tư xây dựng các công trình thuộc Chương trình 135, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng các công trình, dự án thuộc Chương trình 135, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tiếp tục có chính sách thu hút các doanh nghiệp và tranh thủ huy động các nguồn vốn hợp pháp để lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án đạt hiệu quả. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của đoàn nêu, nhất là trong năm 2018 phải hoàn thành hồ sơ quyết toán các công đã hoàn thành, đồng thời đôn đốc các nhà thầu, chủ đầu tư tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình đang chậm tiến độ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.651.857
  Online: 18