Vừa qua, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2015 – 2017 tại UBND huyện Cẩm Thủy. Cùng tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử huyện Cẩm Thủy; đại diện một số sở, ngành có liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Cẩm Thủy, trong nhữn năm qua công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đối với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị theo các quy định; đơn giản hóa trình tự thực hiện, đổi mới cách thức giải quyết công việc, các loại hồ sơ, giấy tờ phải nộp theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân; UBND huyện thường xuyên chỉ đạo và thực hiện công tác thống kê bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành sau khi UBND tỉnh có quyết định công bố bộ thủ tục hành chính mới và rà soát thủ tục hành chính hết hiệu lực. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được giải quyết qua bộ phận một cửa. Năm 2015 huyện thực hiện những công việc đúng hạn đạt 87% so với yêu cầu của UBND tỉnh giao, năm 2016 thực hiện đúng hạn 93%, năm 2017 thực hiện đúng hạn 87, 64%.

Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã phát biểu một số ý kiến làm rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính của huyện Cẩm Thủy.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả huyện Cẩm Thủy đạt được đồng thời chỉ rõ hạn chế, tồn tại như: Số hồ sơ giải quyết chậm liên quan đến lĩnh vực đất đai còn nhiều, chưa có sự thống nhất trong số liệu báo cáo; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về cải cách hành chính chưa thường xuyên; trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính chưa được đề cao; quan hệ phối hợp giữa các phòng chuyên môn UBND huyện với các cấp, các ngành chưa tốt.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Cẩm Thủy triển khai và thực hiện nghiêm kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và của Trung ương; chỉ đạo công khai thủ tục hành chính đầy đủ theo quy định, nhất là ở cấp xã; cắt giảm tối đa thời gian giải quyết cho công dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; phát huy hơn nữa vai trò của Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ huyện trong việc giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.651.781
  Online: 62