Sáng ngày 31/8/2018, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2015-2017, tại huyện Như Xuân.

Theo báo cáo của UBND huyện Như Xuân, trong giai đoạn 2015-2017, huyện đã tổ chức triển khai các văn bản có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính của trung ương và của tỉnh đến các phòng, ban, địa phương trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đã đạt được một số kết quả trên 6 nội dung, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các mục tiêu, nhiệm vụ đều có chuyển biến tích cực. Một số thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết như lĩnh vực đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, lĩnh vực hộ tịch, một số thủ tục như chứng thực, xác nhận được giải quyết ngay trong ngày.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện trong thời gian qua có nhiều cố gắng. Huyện đã kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về cải cách hành chính cũng như cải cách thủ tục hành chính, có rà soát về thủ tục hành chính, có loại thủ tục hành chính rút ngắn được thời gian. Trung tâm Hành chính công được thành lập đúng yêu cầu của tỉnh; cơ sở vật chất tại trung tâm hành chính công đáp ứng được yêu cầu tối thiểu. Mặc dù số lượng biên chế của huyện có hạn nhưng huyện đã ban hành được quy định về phân loại cán bộ công chức cấp huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác tổ chức họp trực tuyến đối với các xã, thị trấn của huyện. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Báo cáo của huyện còn sơ sài, chưa đầy đủ thông tin của đoàn giám sát cũng như yêu cầu theo công văn của Thường trực HĐND tỉnh; nhận thức của một bộ phận cán bộ công chức về cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính chưa tốt dẫn đến kết quả tham mưu chưa cao; kết quả rà soát thủ tục hành chính chưa rõ ràng; chưa thống kê được số liệu về kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công chưa cao. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới huyện hoàn thiện lại báo cáo theo đề cương, theo công văn bổ sung của Thường trực HĐND tỉnh và theo thực tế của địa phương. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về cải cách hành chính, cũng như cải cách thủ tục hành chính. Cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện, nhất là các văn bản về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Triển khai phần mềm giải quyết thủ tục hành chính và một cửa điện tử. Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện cần tăng cường giám sát cải cách hành chính, lãnh đạo UBND huyện cần thanh tra, kiểm tra về công tác cải cách hành chính cũng như thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.651.689
  Online: 45