Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Văn phòng HĐND tỉnh đã tiến hành sơ kết công tác Đảng, Chuyên môn, Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh cùng đông đủ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Đức Thuận, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, hoạt động công đoàn  của cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy đã lãnh đạo Văn phòng phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh một số nội dung chủ yếu: Chuẩn bị nội dung, triệu tập kỳ họp; xây dựng dự kiến chương trình kỳ họp gửi các đại biểu; xây dựng chương trình chi tiết phục vụ Chủ tọa điều hành kỳ họp; chuẩn bị bài diễn văn khai mạc, bế mạc các kỳ họp; chuẩn bị các thủ tục để miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; thẩm tra báo cáo của UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; tổ chức 05 phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh và một số cuộc họp khác để triển khai, đánh giá hoạt động thường xuyên của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh; triển khai các cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh; ban hành kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề năm 2018 theo kế hoạch; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tham mưu đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách tiếp công dân; chuyển đơn thư của công dân đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ; thăm và làm việc với HĐND tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; tham dự các hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành tổ chức; đón tiếp các đoàn công tác của Trung ương, các tỉnh đến làm việc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Luật: Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi); Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi); Dự thảo Luật an ninh mạng; Dự thảo Nghị quyết Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND; tham dự các kỳ họp của HĐND các huyện, thị xã, thành phố.Giúp các Ban của HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thẩm tra kịp thời, đúng thẩm quyền các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Đã kịp thời lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt công tác hành chính, phục vụ, đáp ứng các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và các hoạt động thường xuyên của Văn phòng. Phục vụ chu đáo các hoạt động của Thường trực, các Ban thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, lực lượng vũ trang; các gia đình nạn nhân bị thiệt hại do thiên tai gây ra; phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra và các hoạt động khác của các Ban HĐND tỉnh; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh...

Công tác hậu cần, lễ tân đảm bảo trọng thị, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cán bộ và nhân dân trong tỉnh, ngoài tỉnh và khách quốc tế. Công tác cải cách hành chính, văn thư, luu trữ được quan tâm thực hiện, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã tiếp nhận 1532 văn bản đến; phát hành 583 văn bản đi; thực hiện tốt bảo vệ bí mật tài liệu và tài sản của Nhà nước.

Đảng ủy Văn phòng đã lãnh đạo Công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách, quy định liên quan trực tiếp đến người lao động như tiền lương, phụ cấp...theo quy định. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng và các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức. Tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm; kịp thời quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên, thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, gia đình có hiếu, hỉ. Tổ chức phát động, thực hiện các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. 

Đảng ủy Văn phòng đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng: Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

 Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng ủy, Văn phòng và Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo tư tưởng để nâng cao nhận thức chính trị cho các đảng viên trong Đảng bộ, Văn phòng thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề, tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và Kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị Văn phòng có các giải pháp cụ thể để nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.     


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  114 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.427.700
  Online: 62