Thực hiện chương trình công tác năm 2018, trong các ngày 06 và 07/9 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phụ sản về công tác khám chữa bệnh từ năm 2015 đến nay. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự với Ban có đại diện lãnh đạo Sở Y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: được thành lập từ năm 1899, là bệnh viện hạng I với quy mô 1200 giường bệnh (800 giường kế hoạch và 400 giường tự chủ); 44 khoa, phòng, trung tâm; tổng số cán bộ, viên chức, người lao động là 1.105 người, tỷ lệ nhân viên y tế/giường bệnh là 0,92. Trong những năm gần đây, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại được đầu tư nâng cấp, chất lượng nguồn nhân lực khám chữa bệnh được không ngừng nâng cao, từng bước khẳng định được vai trò là trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh và khu vực Bắc Miền trung.

Về công tác khám chữa bệnh, năm 2015 tổng số lượt khám bệnh hơn 157.800 người, công suất giường bệnh kế hoạch 202%; năm 2016 là 161.433 người, công suất giường bệnh 206%, năm 2017 là 216.933 người, công suất giường bệnh là 216%; 6 tháng đầu năm 2018, tổng số lượt khám bệnh hơn 88.000 người, công suất gường bệnh 121%. Mỗi năm Bệnh viện có hơn 100 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; áp dụng nhiều dịch vụ kỹ thuật cao trong khám và điều trị. Bệnh viện cũng đã đẩy mạnh thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tổ chức nhiều lớp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo Bệnh viện làm rõ một số nội dung như: trang thiết bị được đầu tư nhưng hiệu quả khai thác, sử dụng chưa cao; việc thu hút nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất; tỷ lệ nhân viên y tế/gường bệnh còn thấp so với quy định; số bệnh nhân chuyển tuyến còn nhiều; những khó khăn vướng mắc trong thực hiện cơ chế tự chủ; chính sách cho bệnh nhân nghèo; việc thực hiện chế độ chính sách đối với đối với cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị…

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa: có quy mô 500 giường bệnh kế hoạch, thực kê 614 giường; gồm 26 phòng, khoa chức năng với 648 cán bộ viên chức, người lao động, trong đó có 62 người đạt trình độ sau đại học. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh theo hướng minh bạch, hiệu quả; chú trọng bổ sung, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới trong công tác khám và điều trị, cải cách thủ tục hành chính, ứng dựng công nghệ thông tin, đổi mới tác phong, thái độ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trung bình mỗi năm bệnh viện khám chữa bệnh cho khoảng 100.000 lượt người, công suất sử dụng giường bệnh từ 126% đến 142% so với giường kế hoạch giao.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản tỉnh kiến nghị với Đoàn công tác một số hạn chế, khó khăn của đơn vị hiện nay như cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, nguồn nhân lực ít về số lượng, thiếu về chủng loại nên áp lực công việc rất lớn đã ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của các Bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những năm qua. Để bảo đảm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị lãnh đạo các Bệnh viện tăng cường công tác đào tạo để nâng cao chất lượng chuyên môn, mạnh dạn tiếp cận và ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong khám và điều trị; đẩy mạnh việc cải cách các thủ tục hành chính, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ viên chức, lao động; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... Đối với Bệnh viện Phụ sản, cần xây dựng phương án, giải pháp cụ thể và đưa ra những đề xuất, kiến nghị với tỉnh sớm huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ có hiệu quả công tác khám chữa bệnh và giữ vững uy tín, chất lượng của Bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh. Những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.139
  Online: 27