Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với sở Y tế về chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm từ năm 2017 đến nay. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì.

Hiện nay toàn tỉnh có 26.697 cơ sở thực phẩm các loại, trong đó số cơ sở thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý là 7.239 cơ sở, trong đó sở Y tế quản lý 1.030 cơ sở thuộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, thực phẩm chức năng, nước khoáng thiên nhiên, bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, dụng cụ, vật liệu bao gói thực phẩm. Trong những năm qua Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 50 đoàn kiểm tra, kiểm tra 854 lượt cơ sở, xử lý 117 lượt cơ sở vi phạm (chiếm 13,7%) với số tiền phạt gần 556 triệu đồng.

Năm 2017 sở Y tế chủ trì 3 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra 70 cơ sở, xử lý 23 cơ sở vi phạm (chiếm 32,9%) với số tiền phạt là 187 triệu đồng; buộc các cơ sở tiêu hủy tại chỗ hàng hóa hết hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong 7 tháng đầu năm 2018, sở Y tế chủ trì 4 đoàn kiểm tra liên ngành, đã kiểm tra 110 cơ sở, xử lý 30 cơ sở vi phạm (chiếm 27,3%) với số tiền phạt là 169 triệu đồng.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Quang Đảng, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhận định thời gian quan, sở Y tế đã có nhiều cố gắng trong công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, tổ chức tập huấn, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, coi trọng phối hợp với các ngành chức năng trong thực thi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đổi mới nội dung, phương pháp phổ biến tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để nâng cao ý thức của người tiêu dùng, đạo đức và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh. Công bố rộng rãi, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ việc, hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. tăng cường nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  130 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.768.824
  Online: 45