Thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề sáu tháng cuối năm, ngày 17, 18 tháng 9 năm 2018, Ban dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thuộc Nghị quyết 30a; Chương trình 135; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Lang Chánh, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Thường trực HĐND và Ban dân tộc HĐND huyện.

Trong hai ngày 17,18 tháng 9, Đoàn Giám sát đã đi kiểm tra thực tế một số xã và  làm việc với UBND huyện. Theo báo cáo của huyện việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Nghị quyết 30a, giai đoạn 2015 – 2017, trên địa bàn huyện được đầu tư 03 công trình (giao thông 02 công trình, thủy lợi 01 công trình) với tổng kinh phí theo dự toán được phê duyệt là 91.695 triệu đồng, hiện nay đã giải ngân 29.275 triệu đồng, tương đương 32% kinh phí được phê duyệt. Công tác duy tu, bảo dưỡng trong thời gian qua được các cấp các ngành quan tâm, số kinh phí dành cho duy tu, bảo dưỡng là 8.050 triệu đồng để sửa chữa 03 công trình.

Về Chương trình 135 đã đầu tư 26 công trình, trong đó: Đường giao thông nông thôn là 24 công trình; thủy lợi là 01 công trình; công trình khác là 01 công trình. Tổng kinh phí theo dự toán là 23.662 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 21.888 triệu đồng, vốn ngân sách huyện, xã và các nguồn huy động hợp pháp khác là 1.774 triệu đồng. Trong 03 năm qua số kinh phí dành cho duy tu, bảo dưỡng là 3.220 triệu đồng để duy tu 04 công trình.

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tổng số công trình được đầu tư 14 công trình, trong đó: Giao thông 02 công trình, trạm y tế 01 công trình, nhà văn hóa 08 công trình, các công trình khác 03 công trình với tổng kinh phí được duyệt theo dự toán  là 61.937 triệu đồng, kinh phí đã cấp 41.662 triệu đồng, tương đương 67,2% tỏng kinh phí theo dự toán. Tổng kinh phí thực hiện cho duy tu, bảo dưỡng là 1.359 triệu đồng để duy tu 15 công trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lang Chánh trong việc tổ thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2017. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng các công trình, dự án thuộc Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tiếp tục có chính sách thu hút các doanh nghiệp và tranh thủ huy động các nguồn vốn hợp pháp để lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án đạt hiệu quả. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của đoàn nêu, nhất là trong năm 2018 phải hoàn thành hồ sơ quyết toán các công đã hoàn thành, đồng thời đôn đốc các nhà thầu, chủ đầu tư tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình đang chậm tiến độ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  130 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.768.938
  Online: 40