Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2015-2017 trên địa bàn tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Cùng tham gia Đoàn giám sát có các đại biểu chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai tập huấn công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch, điều hành triển khai thực hiện; chất lượng giải quyết công việc của công dân được nâng lên, nhất là cải cách thủ tục hành chính; việc rà soát, công khai đơn giản hóa, công bố các thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên và công bố kịp thời trên cổng thông tin điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường; lãnh đạo sở, các phòng chuyên môn có nhiều cố gắng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt chủ trương của tỉnh trong việc kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển, kinh tế xã hội của tỉnh.

Trong 3 năm (2015-2017), tổng số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 6.719 hồ sơ, trong đó có 4.799 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, 582 hồ sơ lĩnh vực khoáng sản, 758 hồ sơ lĩnh vực bảo vệ môi trường, 168 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước, 389 hồ sơ lĩnh vực biển, hải đảo; 23 hồ sơ lĩnh vực đo đạc bản đồ. Kết quả thực hiện giải quyết đúng hạn là 6.568 hồ sơ (đạt 99,27%); 48 hồ sơ giải quyết quá hạn thuộc lĩnh vực đất đai; trả lại 103 hồ sơ do không bảo đảm điều kiện.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND ghi nhận những kết quả đạt được về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, như: Báo cáo chưa đầy đủ các nội dung theo Đề cương giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; chưa nêu rõ thực trạng về cải cách hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chưa phân tích đầy đủ yếu tố chủ quan của ngành liên quan đến hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực này; công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tiến hành chưa mạnh và thiếu chiều sâu, chưa tạo ra những chuyển biến căn bản trong nhận thức về trách nhiệm thực hiện công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và hiểu biết của nhân dân; công tác phối hợp với các ngành trong tỉnh, mức độ tiếp cận của công dân với thủ tục hành chính còn hạn chế, chưa quyết liệt trong tham mưu, chỉ đạo điều hành.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm cán bộ công chức của Sở nếu có vi phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên môn có năng lực, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường tập huấn về cải cách thủ tục hành chính; không phát sinh thủ tục khác kéo dài thời gian giải quyết của tổ chức và cá nhân; công bố, công khai thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết với tổ chức và công dân theo quy định. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.509.214
  Online: 45