Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2015-2017 trên địa bàn tỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cùng tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí Phó Trưởng Ban và Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng HĐND tỉnh, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Trong những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều cố gắng trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Thanh Hóa. Công tác chỉ đạo điều hành của được cụ thể hóa bằng các quy chế, quy định và chương trình kế hoạch nên đã phát huy hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên một bước trong quá trình nhiệm vụ, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính. Sở đã quyết tâm trong giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó tập trung giảm từ 30% trở lên đối với thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường... so với quy định của Trung ương. Số hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa chỉ 22,2%; Số hồ sơ được thực hiện qua một cửa liên thông chiếm tới 68,8%; số hồ sơ thực hiện qua một cửa liên thông hiện đại chiếm 9%.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND ghi nhận những kết quả đạt được về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, như: Công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tiến hành chưa mạnh và thiếu chiều sâu, chưa tạo ra những chuyển biến căn bản trong nhận thức về trách nhiệm thực hiện công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và hiểu biết của nhân dân về cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách của ngành còn ít, chưa kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư có vai trò rất quan trọng đối với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành song công tác phối hợp còn hạn chế.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, trong cơ quan, cùng “chung tay cải cách thủ tục hành chính” với tinh thần, trách nhiệm cao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhằm cắt giảm chi phí, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan có thẩm quyền; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức tự ý quy định thêm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ và các cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về các quy định hành chính và thực thi thủ tục hành chính; nhanh chóng giải quyết vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.481
  Online: 35