Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phó Trưởng ban và Ủy viên chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng HĐND tỉnh.

9 tháng năm 2018, Văn phòng HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ cho Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, triệu tập kỳ họp; xây dựng dự kiến chương trình kỳ họp gửi các đại biểu; xây dựng chương trình (kịch bản) chi tiết phục vụ Chủ tọa điều hành kỳ họp; chuẩn bị bài diễn văn khai mạc, bế mạc các kỳ họp; chuẩn bị các thủ tục để miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác chuẩn bị và tiến hành các kỳ họp đã tuân thủ theo các quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng đoàn HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp bất thường) và kỳ họp thứ 6 thành công tốt đẹp; tham mưu cho Thường trực giải quyết các công việc thường xuyên đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Giúp các Ban HĐND thẩm tra báo cáo của UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6. Kỳ họp thứ 5 đã thông qua và ban hành 01 nghị quyết; kỳ họp thứ 6 đã thông qua và ban hành 11 nghị quyết, trong đó 02 nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Xác định giám sát là nhiệm vụ rất quan trọng của HĐND, trong thời gian qua Văn phòng HĐND tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND tiến hành giám sát chuyên đề và thường xuyên. Các Báo cáo giám sát chuyên đề được trình bày tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh được đại biểu, cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Trong thời gian giữa hai kỳ họp; Văn phòng đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định, cho ý kiến đối với 83 tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh. Việc giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh giữa hai kỳ họp được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật; giúp Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Luật.

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND tỉnh, công tác dân nguyện có nhiều cố gắng; công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết đảm bảo đúng quy định của nhà nước về lễ nghi khánh tiết, thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quy định về chế độ, chính sách cho các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mìnhh, đón tiếp khách đến tỉnh làm việc, sau khi kết thúc làm việc các đoàn công tác nhận xét đánh giá tốt đẹp đối với cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh. Công tác tổ chức, quản trị nội bộ,  cải cách hành chính, văn thư, luu trữ và công nghệ thông tin được quan tâm thực hiện, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn ghi nhận những kết quả Văn phòng HĐND tỉnh đạt được trong thời gian qua, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và các tháng còn lại cuối năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng tích cực tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề và thường xuyên của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho địa phương; các hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh phải kết thúc trong tháng 10 năm 2018; tiếp tục tăng cường quản lý cán bộ, công chức của cơ quan, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn, quy chế hoạt động của cơ quan./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
123 người đã bình chọn
Thống kê: 1.652.145
Online: 47