Thực hiện kế hoạch số 72/KH-HĐND ngày 27/02/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát “Việc quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018”; sáng ngày 01/10/2019, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Sầm Sơn.

Theo báo cáo của UBND thành phố Sầm Sơn, giai đoạn 2016-2018, tổng nguồn tăng thu của ngân sách thành phố Sầm Sơn là 79.581 triệu đồng (năm 2016 là 26.647 triệu đồng; năm 2017 là 36.281 triệu đồng; năm 2018 là 16.653 triệu đồng); trong đó, tăng thu chủ yếu từ tiền sử dụng đất. Tổng nguồn dự phòng ngân sách thành phố Sầm Sơn giai đoạn 2016-2018 là là 16.337 trđ (trong đó: năm 2016 là 4.414 trđ; năm 2017 là 5.948 trđ; năm 2018 là 5.975 trđ).

Hàng năm thành phố sầm Sơn đã chấp hành nghiêm túc việc lập dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn và thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu ngân sách của UBND thành phố Sầm Sơn.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên đoàn giám sát và giải trình của UBND thành phố Sầm Sơn; kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Bá Oai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá thành phố Sầm Sơn là một thành phố trẻ, có tiềm năng lợi thế phát triển ngành du lịch, dịch vụ; dự toán thu ngân sách các năm trong giai đoạn 2016-2020 của thành phố có tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách còn thể hiện nguồn thu thiếu bền vững, tỷ trọng thu từ nguồn sử dụng đất còn lớn trong khi thu từ thuế dịch vụ du lịch còn hạn chế so với tiềm năng hiện có của địa phương. Bố trí dự phòng ngân sách hàng năm còn thấp so với quy định.

Giai đoạn 2016-2018, kinh tế - xã hội của thành phố Sầm Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị tương đối ổn định … Có được kết quả đó là do có sự tập trung, quyết tâm trong chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND thành phố. Việc lập, phê duyệt, thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương hằng năm của thành phố giai đoạn 2016 – 2018 theo quy định của pháp luật, UBND thành phố có nhiều nỗ lực trong quản lý, điều hành ngân sách đáp ứng mục tiêu tập chung cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; việc quản lý, sử dụng dự phòng và tăng thu ngân sách cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, đồng chí đã nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng, quản lý, điều hành ngân sách của UBND huyện và đề nghị HĐND thành phố Sầm Sơn tăng cường giám sát việc quản lý, điều hành thực hiện dự toán ngân sách hàng năm của huyện, trong đó có việc sử dụng nguồn dự phòng và tăng thu ngân sách; chỉ đạo việc lập dự toán ngân sách hằng năm sát với tình hình thực tế hơn.

 Một số đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố Sầm Sơn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.474
  Online: 47