Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Ban dân tộc HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của liên bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch tuyển sinh và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện các nội dung Thông tư 109 qui định, trong 02 năm học trên địa bàn toàn tỉnh đã hỗ trợ cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú với tổng kinh phí thực hiện gần 93 tỷ đồng cho 6497 lượt học sinh được thụ hưởng.

Tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn có ý kiến đối với công tác quản lý, triển khai thực hiện một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh,  đồng thời đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến giải trình và tiếp thu.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của Sở Giáo dục và Đào tạo nói riêng, Sở Tài chính và Ban dân tộc tỉnh nói chung trong việc tham mưu cho tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo. Đồng chí chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: việc quản lý học sinh ăn ở nội trú (đang còn học sinh ăn ở bán trú); phối hợp công tác tuyển sinh chưa chặt chẽ; cơ sở vật chất một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu. Để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới có hiệu quả đề nghị các Sở, Ban dân tộc phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, UBND các huyện và 02 trường Trung học phổ thông dân tộc tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả Thông tư 109 của liên Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ban dân tộc tỉnh, Ban dân tộc HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp đưa vào báo cáo giám sát chuyên đề trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.515
  Online: 14