Chiều ngày 18 tháng 11 năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Xây dựng về việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo của Sở Xây dựng: Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh về kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch về đơn giản hóa TTHC, Sở đã xây dựng các Kế hoạch về rà soát, đơn giản hóa TTHC. Bên cạnh công tác chỉ đạo điều hành về công tác cải cách thủ tục hành chính, năm 2018 Đảng ủy Sở Xây dựng đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/ĐU về tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC tại Sở Xây dựng giai đoạn 2018 – 2020, yêu cầu các Chi bộ xây dựng chương trình hành động cụ thể. Trong đó tập trung vào giảm thời gian, giảm chi phí, nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính; không đặt điều kiện khi giải quyết hồ sơ, công việc đối với tổ chức, cá nhân; niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; đảm bảo mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính của Sở Xây dựng đang thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa là 48 thủ tục. Trong thời gian từ 01/1/2017 đến ngày 07/11/2019 sở đã tiếp nhận 5.898 hồ sơ (năm 2017 là 1.560 hồ sơ; năm 2018 là 2.481 hồ sơ, trong đó có 03 hồ sơ giải quyết chậm; năm 2019 là 1.857 hồ sơ). Số hồ sơ trả lại, rút hồ sơ 840 hồ sơ.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Ban, của ngành và ý kiến giải trình của Sở. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở trong công tác tham mưu cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trong thời gian qua và đề nghị Sở tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Là đơn vị có số lượng thủ tục hành chính và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính hàng năm nhiều nhưng Sở đã coi trọng việc giải quyết các thủ tục hành chính, quy định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân thực hiện các nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính. Về thời gian, trình tự giải quyết thủ tục hành chính ngày càng đơn giản hơn. Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt tỷ lệ cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như còn hồ sơ chậm, hồ sơ trả lại, hồ sơ bổ sung; sự phối hợp giữa sở và một số ngành có lúc chậm, chưa rõ chứng kiến… Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng chí đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo Sở Xây dựng cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Mỗi cán bộ, công chức phải tự học, nâng cao trách nhiệm cá nhân để tham mưu đúng, hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt việc công khai thủ tục hành chính, chủ động rà soát đề xuất xây dựng quy chế phối hợp với các ngành, địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị, đề xuất, Sở Xây dựng cần chỉ đạo các phòng chuyên môn chỉ rõ, cụ thể, thủ tục nào thuộc kiến nghị của tỉnh, thủ tục nào thuộc kiến nghị Trung ương, thủ tục nào còn vướng mắc trong thực hiện để được quan tâm giải quyết tốt hơn. Đối với những kiến nghị, đề xuất của Sở, Ban sẽ tổng hợp báo cáo trình HĐND tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.651.890
  Online: 53