Sáng 18-11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện nhiệm vụ của đơn vị từ năm 2018 đến nay; việc thực hiện các quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin, đăng, phát và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp, thực hiện nghiêm các quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin, đăng, phát và xử lý thông tin; các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng của tỉnh, tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm làm nổi bật những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2018 và 2019 hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ, hiện đại; bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng phục vụ, công tác bảo đảm an toàn thông tin được đẩy mạnh. Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng phần mềm “Quản lý thông tin hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh”, tính từ tháng 9/2019 đến nay đã có 75 lượt phóng viên đến tác nghiệp tại các sở, ngành, UBND cấp huyện được cập nhật trên phần mềm. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được triển khai đồng bộ, phối hợp tổ chức 27 cuộc thanh tra, kiểm tra về các lĩnh vực thông tin và truyền thông, xử phạt hành chính 115 triệu đồng, tịch thu 1.964 xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp.  

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở thông tin và Truyền thông trong những năm qua. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát; đánh giá thực trạng đội ngũ làm công tác thông tin truyền thông các cấp, việc ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ngành, huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh để có giải pháp khắc phục, qua đó tập trung thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; có cơ chế chính sách hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhất là về lĩnh vực công nghệ thông tin.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.258
  Online: 50