Chiều 12-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XVII tiếp tục ngày làm việc thứ 3 để chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Toàn cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm.

Thay mặt Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm thảo luận và chất vấn; các báo cáo tờ trình tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao quyết nghị 25 nghị quyết gồm:

1. Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

3. Tờ trình đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2020;

4. Phê chuẩn Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa;

5. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, tỉnh Thanh Hóa;

6. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2018;

7. Việc chấp thuận Danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất và rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020;

8. Ban hành Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

9. Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 – 2024;

10. Ban hành chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 – 2025;

11. Việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 02/7/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

12. Việc thống nhất phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2020 cho các dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia;

13. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2019 cho các dự án;

14. Giao kế hoạch chi tiết vốn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình 30a (tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 (đợt 3), tỉnh Thanh Hóa;

15. Kế hoạch phân bổ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 thực hiện dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020;

16. Quyết định chủ trương đầu tư dự án trụ sở hợp khối Sở Nội vụ - Sở Ngoại vụ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa;

17. Quyết định chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị máy chủ, thiết bị mạng để xây dựng Trung tâm dữ liệu và điều hành an toàn, an ninh mạng tỉnh Thanh Hóa;

18. Giao biên chế công chức hành chính, phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa;

19. Về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với Chủ tịch các Hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

20. Ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ đối với công chức là Trưởng Công an xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách là Phó Trưởng Công an xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

21. Ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa;

22. Thành lập thị xã Nghi Sơn và thành lập các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

23. Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;

24. Sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa;

25. Quyết định chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện nhi Thanh Hóa.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của đại biểu, cử tri trong tỉnh gửi đến kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh: Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình, kỳ họp đã thông qua 25 nghị quyết. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển đi lên của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung của các văn bản này đi ngay vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.198
  Online: 67