Chiều 12-12-2019, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XVII đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Minh Hiếu, Báo Thanh Hóa)

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất đánh giá:

Năm 2019, chúng ta thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; nhưng cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu đến năm 2020; nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 17,15%, cao nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 27.359 tỷ đồng, vượt dự toán và cao hơn so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khá; xây dựng nông thôn mới đạt kết cao, vượt mục tiêu đến năm 2020. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng mạnh; hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ, có sản phẩm tăng tới 33%. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh, nhiều lĩnh vực khởi sắc. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư đạt kết quả quan trọng. Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục giữ vững được thành tích là một trong số ít tỉnh đứng đầu cả nước; thi học giỏi cấp quốc gia và Olympic quốc tế đều đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; năm 2019, Thanh Hóa chúng ta đã tổ chức rất thành công nhiều sự kiện chính trị trọng đại, lớn nhất là Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người. Qua đó, để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030.

Tuy nhiên, trong niềm vui về những kết quả to lớn và khá toàn diện mà chúng ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong những năm vừa qua, nhất là trong năm 2019; cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chưa hài lòng với những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của một số cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức. HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp hữu hiệu khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém đã được UBND tỉnh chỉ ra trong báo cáo trình kỳ họp và đã được HĐND tỉnh phân tích, thảo luận và thống nhất tại kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 17 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng; đó là: Các cấp, các ngành đang tập trung chỉ đạo, điều hành để hoàn thành ở mức cao nhất tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của năm 2020, và cả giai đoạn 2015 - 2020; đồng thời xây dựng đường hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với tỉnh ta trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020; từ đó thống nhất cao với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành, từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020. Những chỉ tiêu có khả năng hoàn thành, về đích sớm hơn so với kế hoạch thì phải phấn đấu để hoàn thành vượt mức; đối với những chỉ tiêu đạt thấp, khó có khả năng hoàn thành thì phải phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung chỉ đạo quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ở từng cấp, từng ngành, để toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 145 ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh.

Hai là, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để giá trị sản xuất ngành nông nghiệp có sự tăng trưởng cao; đồng thời giữ ổn định tổng sản lượng lương thực trên địa bàn tỉnh là 1,5 triệu tấn/năm. Để làm được việc đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện thực sự có hiệu quả Nghị quyết số 13 ngày 11/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai. Tập trung chuyển đổi gần 6.000 ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang sản xuất các loại cây - con khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn; đồng thời, lựa chọn một số sản phẩm nông nghiệp mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh để tập trung nguồn lực đầu tư, tạo ra các sản phẩm có thương hiệu mạnh.

Về công nghiệp và dịch vụ: Phải thường xuyên quan tâm theo dõi, nắm chắc tình hình để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sau khi Nhà máy đã hoàn thành giai đoạn bảo trì, bảo dưỡng. Việc này có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì liên quan đến tăng thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế của tỉnh, và đặc biệt là việc xúc tiến để các nhà đầu tư triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn và tổng kho dầu thô tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Nghiên cứu, nhanh chóng mở thêm các đường bay mới trong nước và quốc tế, đi - đến Cảng hàng không Thọ Xuân; đồng thời khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch và triển khai dự án đầu tư khu sân đỗ máy bay, khu bảo trì, bảo dưỡng máy bay và dịch vụ hàng không tại huyện Thọ Xuân, để đến năm 2030 Cảng hàng không Thọ Xuân đạt số khách đi đến theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ là 5 triệu lượt người, tạo xung lực mới để phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại và xúc tiến đầu tư vào tỉnh.

Ba là, khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; Quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn mở rộng; Quy hoạch thành phố Thanh Hóa mở rộng, để làm cơ sở vận động, thu hút đầu tư và huy động nguồn lực để triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt.

Rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã ban hành có hiệu lực đến hết năm 2020; thực hiện điều chỉnh, bổ sung, xây dựng cơ chế chính sách mới theo hướng giảm số lượng cơ chế, chính sách, tăng định mức hỗ trợ để thực sự tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, cảng biển,...; trong đó, đặc biệt lưu ý tiến độ thực hiện các dự án ở Khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân,… Đồng thời nghiên cứu chuẩn bị các dự án quy mô lớn ở các lĩnh vực cho giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đa dạng hóa các hình thức kêu gọi, xúc tiến đầu tư và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển, phấn đấu trong năm 2020 huy động được 157 ngàn tỷ đồng trở lên, để cả giai đoạn 2015 - 2020 chúng ta huy động được 610 ngàn tỷ đồng cho đầu tư phát triển.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; phấn đấu giữ vững thành tích là một trong số ít tỉnh đứng đầu cả nước về giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao; đồng thời tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn lực để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến đời sống của người dân. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết: số 04 và số 05 ngày 18/8/2016 của Tỉnh ủy về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân.

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao,...; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc.

Năm là, giải pháp quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2020 là công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ. Do vậy, các cấp, các ngành và từng cán bộ, công chức phải nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của giải pháp này; đồng thời phải có hành động quyết liệt trong đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng cụ thể, sâu sát, rõ người, rõ việc, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân đùn đẩy trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 786 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Tập trung chỉ đạo sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy hành chính ở các xã, thị trấn sau sắp xếp, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị số 20 ngày 15/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, cũng như cách thức trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng rõ ràng, cụ thể đến từng việc, từng kiến nghị, đề xuất; những việc nào có thể giải quyết được thì phải giải quyết ngay; những việc nào chưa đủ cơ sở xem xét, giải quyết thì phải nêu rõ để cử tri hiểu và chia sẻ với chính quyền các cấp.

Thưa các vị đại biểu!

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình, kỳ họp đã thông qua 25 nghị quyết. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển đi lên của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung của các văn bản này đi ngay vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và 4 ban HĐND tỉnh; chất vấn 02 đồng chí giám đốc sở; đồng thời nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh thời gian qua.

Có thể thấy rằng: Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục có sự đổi mới so với những kỳ họp trước; nội dung trả lời chất vấn đã đi thẳng vào những vấn đề được đưa ra chất vấn, bám sát thực tế, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Qua hoạt động chất vấn, các vị đại biểu HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình đối với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh mong muốn những đổi mới của phiên chất vấn sẽ tạo ra sức lan tỏa để những hạn chế, yếu kém nhanh chóng được giải quyết dứt điểm.

HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh ngay sau kỳ họp này, chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm, đặc biệt là những nội dung cử tri kiến nghị liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh. Yêu cầu UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn thực hiện nghiêm túc cam kết đã hứa tại buổi trả lời chất vấn, để báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo.

Nhân dịp này, HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho hoạt động của HĐND tỉnh và kiến nghị những vấn đề rất xác đáng gửi đến kỳ họp.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 17 đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh và đóng góp của các sở, ban, ngành; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân và cử tri trong tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình; các đơn vị phục vụ, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Thanh Hóa đang chuẩn bị kết thúc năm 2019 với rất nhiều thành công và thắng lợi; bước sang năm mới 2020 và đón Xuân Canh Tý với một tâm thế mới: Tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và vững chắc hơn. Từ nay đến thời điểm đó, công việc nhiều và phức tạp hơn; HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ để kết thúc năm 2019, chúng ta giành kết quả cao nhất ở tất cả các lĩnh vực và chăm lo mọi mặt để Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đón Xuân Canh Tý thật sự vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Nhân dịp này, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở nước ngoài, tỉnh ngoài; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; năm mới, giành nhiều thắng lợi mới.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá 17.

Xin trân trọng cảm ơn!


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.634.486
Online: 42