Ngày 26 – 2, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2018, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019 – 2020; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đoàn công tác của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát tình hình hoạt động của Dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước; các đồng chí đại diện Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đại diện Kiểm toán Nhà nước Khu vực XI. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trong buổi làm việc tại Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Trước buổi làm việc, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí trong đoàn công tác của Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi khảo sát, kiểm tra và làm việc về tình hình hoạt động của Cảng Hàng không Thọ Xuân, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cảng Quốc tế Nghi Sơn.

Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo và các vấn đề liên quan đến nội dung làm việc của đoàn.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Quốc hội tại trụ sở Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2018, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019 – 2020; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Báo cáo nêu rõ, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm ước đạt 11%; trong đó, năm 2018 đạt 15,16% và là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 1.990 USD, gấp 1,3 lần năm 2015. 3 năm qua, tỉnh đã tạo việc làm mới cho 197.340 lao động, trong đó xuất khẩu hơn 30.000 lao động, an sinh xã hội được bảo đảm. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo và đã đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,54%/năm, đến cuối năm 2018 còn 5,8%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện. Hoạt động văn hóa, thông tin chất lượng được nâng lên; thể thao thành tích cao được giữ vững trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao.

Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, ngân sách giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã khái quát và báo cáo nhiều vấn đề liên quan, như: lập kế hoạch tài chính, thu chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 – 2018, kế hoạch thực hiện các năm 2019 và 2020. Kế hoạch, tình hình thực hiện đầu tư công trung hạn của tỉnh cũng được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội.

Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Các thành viên đoàn công tác kiểm tra tình hình quy hoạch và phát triển cảng biển Nghi Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật; về các vấn đề liên quan đến đầu tư công, đầu tư trực tiếp, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); sửa một số nội dung không thống nhất giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Khoáng sản; xây dựng Luật Khu kinh tế, Khu công nghiệp để triển khai thực hiện; các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại buổi làm việc.

Sau ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu trong phát triển của Thanh Hóa. Đồng chí nhấn mạnh, Thanh Hóa là tỉnh có diện tích lớn, đông dân cư, có truyền thống, bề dày lịch sử và văn hóa, ý chí quật cường... Trong 3 năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thiên tai, nhưng tỉnh đã giành được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao, nhất là sự bứt phá trong năm 2018; thu ngân sách của tỉnh liên tục tăng, có nhiều đột phá. Lĩnh vực văn hóa – xã hội của tỉnh có những chuyển biến ấn tượng. Đồng chí cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế mà tỉnh Thanh Hóa cần có giải pháp khắc phục. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng việc tăng trưởng cần bảo đảm hài hòa, lấy chất lượng làm trọng và bảo đảm vấn đề môi trường. Cùng với công nghiệp, phải chú ý phát triển lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, du lịch... Riêng phát triển du lịch, phải đa dạng hóa sản phẩm, thay đổi tư duy, cách làm. Để phát triển bền vững, tỉnh Thanh Hóa cần lưu ý đến việc cải thiện đời sống nhân dân; đào tạo lao động có trình độ, kỹ thuật, có sức sáng tạo. Về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh cần lấy quan hệ sản xuất ở nông thôn làm trọng tâm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, tránh chỉ phát triển hạ tầng đơn thuần. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội phải được quan tâm phát triển tương xứng. Thu ngân sách, tỉnh cần nỗ lực để hướng tới cân bằng giữa thu và chi vào năm 2025. Hết nhiệm kỳ, cần tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, xây dựng được mục tiêu, tầm nhìn cho những giai đoạn tới; tập trung giải quyết được những tồn tại, hạn chế.

Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Với các kiến nghị của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận và sẽ đưa ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội bàn bạc, giải quyết.

Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn các thành viên đoàn công tác của Quốc hội đã có sự ghi nhận, động viên, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cũng như khó khăn, thách thức và một số gợi mở để tỉnh khắc phục và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí tiếp thu các ý kiến từ đoàn công tác và cam kết sẽ quan tâm thực hiện nhiệm vụ 2 năm còn lại của giai đoạn 2016 – 2020 và những mục tiêu của các giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng mong muốn Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm đến quá trình phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.271
  Online: 65