Ngày 12-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc để cho ý kiến vào công tác đối ngoại năm 2019; đề nghị tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cho ý kiến vào công tác đối ngoại năm 2019 và đề nghị tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung kế hoạch công tác đối ngoại; chủ động xây dựng, trình phê duyệt các chương trình, kế hoạch đối ngoại do lãnh đạo tỉnh chủ trì, đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch đề ra. Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch đối ngoại do đơn vị chủ trì; đồng thời, triển khai tích cực các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đối ngoại. Năm 2018, tỉnh Thanh Hóa đã cử và cho phép 34 đoàn trong kế hoạch đi công tác tại nước ngoài; cho phép và đón tiếp 141 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh; mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài và đã tổ chức ký kết 25 thỏa thuận quốc tế…

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước và các tổ chức quốc tế trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, tạo điều kiện để các tổ chức hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác đầu tư để Thanh Hóa phát triển. Sau lễ vận hành thương mại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, vị thế của tỉnh Thanh Hóa được nâng lên, nhiều tổ chức, nhà đầu tư quan tâm đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Để quảng bá hình ảnh tốt đẹp của Thanh Hóa với bạn bè quốc tế và tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội, việc UBND tỉnh xây dựng kế hoạch công tác đối ngoại là rất quan trọng, nhằm làm căn cứ để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đối ngoại của tỉnh năm 2019 phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và Nhà nước, trên tinh thần phải tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét tờ trình đề nghị tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất với tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập cho 20 gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí nêu rõ: Việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc thể hiện “Đạo lý uống nước nhớ nguồn” của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần cầu thị, chân tình, trách nhiệm, tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn các gia đình hoàn thiện hồ sơ để được tặng thưởng đúng với quy định của Đảng và Nhà nước, tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.250
  Online: 42