Ngày 13-3, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Triệu Sơn về công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn từ năm 2015 đến nay. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự với Ban có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thường trực HĐND huyện Triệu Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Triệu Sơn, hiện tại có 23 xã đã xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao cấp xã, 172 nhà văn hóa và khu thể thao cấp thôn cơ bản đạt chuẩn theo quy định; 100% công chức văn hóa các xã, thị trấn được đào tạo chuyên ngành quản lý văn hóa. Từ năm 2015 đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn được đầu tư 58 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và 48 tỷ đồng từ các nguồn lực khác. Công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao bước đầu đi vào nề nếp, đã hình thành cơ chế tự quản ở các làng, thôn; nội dung các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao từ cấp thôn, làng đến cấp xã thị trấn được tổ chức ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: một số thiết chế, công trình văn hóa, thể thao vẫn chưa sử dụng hết công năng, chủ yếu là hội họp, còn thiếu các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; đội ngũ cán bộ còn hạn chế về chuyên môn; công tác xã hội hóa còn hạn chế; các thiết chế văn hóa, thể thao vẫn còn thiếu, một số nơi chưa đồng bộ, chưa đạt chuẩn...

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong đoàn và giải trình của huyện. Phát biểu kết luật buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực và những kết quả mà huyện Triệu Sơn đã đạt được trong công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện trong những năm qua. Đồng chí đề nghị huyện Triệu Sơn cần tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung một số nội dung trọng điểm như làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa; rà soát, kịp thời có sự điểu chỉnh quy hoạch, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp, đạt chuẩn và gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy tối đa công năng sử dụng của các thiết chế này tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu của quần chúng nhân dân, qua đó góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Tăng cường công tác đầu tư cả về cơ sở vật chất và con người để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp thôn, làng cho tới cấp xã; tăng cường hỗ trợ kinh phí cho các xã, thôn, làng miền núi; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức văn hóa – xã hội ở cấp xã. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng huyện Triệu Sơn trong việc rà soát, đánh giá các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn đã đạt chuẩn hay chưa; hằng năm, UBND huyện cần ban hành các văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực văn hóa làm cơ sở cho các hoạt động tại địa phương.

Trước khi làm việc với huyện, đoàn công tác đã đi khảo sát tại Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - khu thể thao thôn 3, thôn 5, xã Minh Sơn và thôn 4 xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.461
  Online: 50