Ngày 22 tháng 3 năm 2019 Ban dân tộc HĐND tỉnh do Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh trường THCS dân tộc nội trú, năm học 2016 – 2017 và 2017 - 2018 theo Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo tại huyện Như Xuân. Cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện

Đoàn công tác Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực tế tại trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Như Xuân.

Trong thời gian qua UBND huyện Như Xuân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các ngành chức năng, trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo.

Hàng năm Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Trong đó nêu rõ: đối tượng; địa bàn; chỉ tiêu; phương thức tuyển sinh; tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyến khích; tổ chức công tác tuyển sinh. Vì vậy, công tác tuyển sinh hàng năm đều đảm bảo yêu cầu đề ra.

Năm học 2016 – 2017 và 2017 - 2018 huyện đã hỗ trợ cho 480 lượt học sinh, kinh phí thực hiện hỗ trợ trên 6,7 tỷ đồng, trong đó: chi học bổng cho học sinh trên 5,5 tỷ đồng, chi khen thưởng cho học sinh gần 160 triệu đồng…

Tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn đã thẳng thắn tham gia những ý kiến đối với công tác quản lý, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú của huyện, đồng thời Chủ tịch UBND huyện đã có ý kiến giải trình và tiếp thu. Thay mặt Đoàn công tác, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí chỉ rõ những bất cập trong việc trang cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng như: khu nhà ăn quá chật hẹp không đáp ứng được theo qui định; giường nhỏ không phù hợp với thể chất của các cháu bây giờ.v.v.

 Để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới có hiệu quả đề nghị huyện chỉ đạo các phòng có liên quan, trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình trong công tác nuôi, dạy các cháu, để trường phải là nơi đào tạo nguồn cán bộ cho địa phương; cần quan tâm hơn việc thực hiện hiện chính sách và hỗ trợ kịp thời cho học sinh; tiếp thu các ý kiến của Đoàn nêu trong buổi làm việc, để có biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện.

Những kiến nghị của huyện, nhà trường, Ban dân tộc HĐND tỉnh sẽ xem xét, tổng hợp và đưa vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.866
  Online: 59