Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuối năm, ngày 27 tháng 3 năm 2019 Ban dân tộc HĐND tỉnh do Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh trường THCS dân tộc nội trú, năm học 2016 – 2017 và 2017 - 2018 theo Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo tại huyện Thường Xuân. Cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện.

Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp khảo sát tại trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Thường  Xuân.

Năm học 2016 – 2017 và 2017 – 2018, UBND huyện Thường Xuân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các ngành chức năng, trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị dân tộc.

Hàng năm Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Trong đó nêu rõ: đối tượng; địa bàn; chỉ tiêu; phương thức tuyển sinh; tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyến khích; tổ chức công tác tuyển sinh. Vì vậy, công tác tuyển sinh hàng năm đều đảm bảo yêu cầu đề ra.

Trong 02 năm học huyện đã hỗ trợ cho 480 lượt học sinh, kinh phí thực hiện hỗ trợ trên 7,3 tỷ đồng, trong đó: chi học bổng cho học sinh trên 5,7 tỷ đồng, chi khen thưởng cho học sinh gần 150 triệu đồng, các khoản chi khác trên 1,4 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, các thành viên trong Đoàn giám sát đã tham gia những ý kiến đối với công tác quản lý, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh tại trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú của huyện, đồng thời Phó Chủ tịch UBND huyện đã có ý kiến giải trình và tiếp thu.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao huyện Thường Xuân đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh trường THCS dân tộc nội trú theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 109. Đồng thời đề nghị UBND huyện có phương án mở rộng nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường, đáp ứng tốt hơn điều kiện học tập của học sinh; quan tâm công tác tuyển chọn đầu vào, nâng cao chất lượng giáo dục, để xây dựng Trường THCS Dân tộc nội trú trở thành trường chất lượng cao của huyện. Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và chăm sóc các cháu; tăng cường phối hợp với phụ huynh trong quản lý, rèn luyện đạo đức cho học sinh và chất lượng cuộc sống cho các em; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, gây dựng quỹ khuyến học hỗ trợ cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Những kiến nghị của huyện, nhà trường, Ban dân tộc HĐND tỉnh sẽ xem xét, tổng hợp và đưa vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.501
  Online: 52