Ngày 5-3, đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Yên Định và Thiệu Hóa về công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn từ năm 2015 đến nay. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự với Ban có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thường trực HĐND huyện Yên Định và Thiệu Hóa.

Huyện Yên Định hiện có 11 xã và 1 thị trấn có nhà thi đấu đa năng, các khu dân cư có nhà văn hóa - khu thể thao đạt tiêu chuẩn theo quy định. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, từ năm 2015 đến năm 2018, nhân dân đã đóng góp, xây mới 04 Nhà văn hóa thôn, 01 Nhà thi đấu đa năng xã, nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang 41 Nhà văn hóa, sân thể thao thôn, làng, với tổng giá trị trên 12 tỷ đồng. Về công tác quản lý nhà nước, 100% các xã, thị trấn đã hoàn hành quy hoạch trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn gắn với quy hoạch nông thôn mới; 100% khu dân cư đã phát động và xây dựng khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Đến nay đã có gần 70% nhà văn hóa đạt chuẩn về quy mô, diện tích theo quy định sau khi sáp nhập thôn.

Theo báo cáo của huyện Thiệu Hóa, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở luôn được huyện quan tâm. Hiện nay, các xã, thị trấn đã hoàn thành việc quy hoạch đất xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa. Từ năm 2015 đến nay đã có 52 công trình được huyện hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thể thao, với tổng kinh phí trên 113 tỷ đồng.   Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ huyện đến cơ sở cơ bản đầy đủ, từng bước đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất của các tầng lớp nhân dân. Hiện nhà văn hóa  thôn thu hút khoảng 50% người dân đến sinh hoạt, nhà văn hóa xã thu hút trên 25% người dân đến sinh hoạt; nhà tập luyện thể thao, sân vận động xã, khu thể thao thôn thu hút trên 40% người dân tham gia tập luyện thường xuyên.

 Tại các buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đề nghị huyện làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về văn hóa thể thao, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; việc sắp xếp cán bộ văn hóa sau khi sáp nhập thôn; mô hình và cách quản lý tổ chức các hoạt động của các nhà văn hóa thôn; việc hướng dẫn chuyên môn cho các trung tâm văn hóa thể thao xã; công tác phân bổ kinh phí cho hoạt động văn hóa thể thao …

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND huyện Yên Định và Thiệu Hóa tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Cùng với đó, huyện cần có cơ chế để huy động các nguồn vốn xã hội hóa đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao; tổ chức các hoạt động thiết thực để phát huy hiệu quả, giá trị các thiết chế văn hóa, góp phần thúc đẩy các phong trào, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện.  

Trước khi làm việc với các huyện, đoàn công tác đã đi khảo sát các công trình văn hóa thể thao xã Định Long và Nhà luyện tập và thi đấu đa năng (huyện Yên Định); xã Thiệu Long và Nhà thi đấu thể dục thể thao (huyện Thiệu Hóa).


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.515
  Online: 5