Trong 2 ngày (17 và 18 tháng 4 năm 2019). Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu giai đoạn 2016 - 2018 và kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 tại huyện Hà Trung và huyện Như Thanh. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Tài chính, Thường trực HĐND các huyện.

Tại huyện Hà Trung, trong giai đoạn 2016 – 2018 huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh nhiệm vụ quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao, việc điều hành cân đối ngân sách được chủ động và kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao và các nhiệm vụ chi phát sinh trên địa bàn. Tổng thu ngân sách nhà nước từ năm 2016 – 2018 đạt hơn 2.549.318 triệu đồng, chi ngân sách 2.490.754 triệu đồng. Trong đó, công tác quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu ngân sách được trích lập theo đúng quy định. Nguồn dự phòng ngân sách huyện hàng năm được chi cho phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp mà chưa được dự toán; hỗ trợ chi ngân sách cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai,… Trong giai đoạn này nguồn tăng thu ngân sách huyện 28,788 tỷ đồng. Hằng năm huyện đã trích 50% nguồn tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương, nguồn còn lại chi cho các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi các nhiệm vụ phát sinh trong năm đảm bảo việc phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

Tại huyện Như Thanh, công tác xây dựng giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2016 – 2018 được tiến hành kịp thời đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, tổng thu ngân sách trong giai đoạn này là hơn 2.449.142 triệu đồng, tổng chi ngân sách 2.239.422 triệu đồng. Tổng nguồn tăng thu (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) trong giai đoạn này của huyện là 56,2 tỷ đồng. Hằng năm trên cơ sở số thu phát sinh tăng thu so với dự toán, UBND huyện đã dành 50% tăng thu thực hiện cải cách tiền lương, 50% còn lại huyện đã chủ động phân bổ chi đầu tư thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, trong đó ưu tiên chi trả nợ đọng các lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, nông nghiệp nông thôn… Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn tăng thu trong những năm gần đây nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện cơ bản được giải quyết. Ngoài ra huyện còn đầu tư thêm nhiều công trình thiết yếu mới. Đối với việc quản lý, sử dụng nguồn dự phòng huyện đã trích lập theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, của ngành và ý kiến giải trình của các huyện. Phát biểu kết luận tại các đơn vị được giám sát, đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc thực hiện và điều hành sử dụng ngân sách của các huyện cơ bản theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác thu, chi, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách hiệu quả và cơ bản khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017. Tuy nhiên, còn một số điểm cần lưu ý, như tại các huyện nguồn dự phòng và tăng thu còn sử dụng nhiều vào các hoạt động chi thường xuyên; việc trích % từ nguồn tăng thu cho các khoản chi chưa đúng theo quy định; việc thực hiện kiến nghị của Kết luận Kiểm toán Nhà nước chưa triệt để. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các huyện cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu thu, chi và sử dụng nguồn tăng thu tại địa phương. Cùng với đó, các huyện cần thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ trong công tác mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý trong thu, chi ngân sách trên địa bàn. Đồng thời, rà soát lại các nguồn thu, chống thất thu ngân sách và chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp vào cuộc và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để thực hiện các giải pháp tăng thu, chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện. Công tác điều hành chi ngân sách Nhà nước được thực hiện chủ động, tích cực, với phương châm chặt chẽ, tiết kiệm xuyên suốt từ khâu phân bổ dự toán cho đến quá trình thực hiện, các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách và có thêm nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh về đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.833
  Online: 58