Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đã kịp thời triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường. Công tác tuyên truyền về lĩnh vực này được quan tâm thực hiện thường xuyên. Công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường được quan tâm và tiến hành thường xuyên, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã kiểm tra 04 cơ sở, xử lý hành chính 03 cơ sở với tổng số tiền là 10.250.000 đồng; Phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 30 cơ sở sản xuất giặt và tái chế bao bì trên địa bàn xã Thái Hòa, xử lý 29 cơ sở với tổng số tiền phạt là 842 triệu đồng.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của Ủy ban nhân dân huyện và các thành viên trong đoàn giám sát. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận công tác thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại huyện Triệu Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị huyện xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại; phân công trách nhiệm cụ thể. Tăng cường tuyên truyền vận động để mỗi người dân nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường. Tập trung nguồn lực để xây dựng công trình xử lý rác thải, hạn chế tới mức thấp nhất việc chôn lấp rác thải.

Cùng ngày, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại một số cơ sở tái chế bao bì của các hộ gia đình tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.468
  Online: 22