Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu giai đoạn 2016 - 2018 và kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại huyện Đông Sơn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Tài chính, Thường trực HĐND huyện và Văn phòng HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của huyện thì công tác xây dựng giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước được tiến hành kịp thời đảm bảo theo đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước. Việc giao dự toán và công khai dự toán đảm bảo thời gian và đúng nội dung quy định. Dự toán huyện xây dựng hàng năm tăng hơn so với dự toán tỉnh giao. Ngoài nhiệm vụ chi thường xuyên, huyện đã chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh như đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự... Chủ động cân đối nguồn lực để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện… Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2018 đạt khá, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với dự toán tỉnh giao, đặc biệt thu tiền sử dụng đất, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi của huyện.

Tổng thu ngân sách huyện trong giai đoạn 2016 – 2018 là 1.295.630 triệu đồng, tổng chi ngân sách là 1.295.630 triệu đồng.

Tổng nguồn dự phòng ngân sách huyện giai đoạn 2016 – 2018 là 12.155 triệu đồng. Nguồn dự phòng ngân sách huyện hàng năm được chi cho các nhiệm vụ cấp bách, phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, đảm bảo an ninh quốc phòng... trên địa bàn huyện.

Tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 về xử lý tài chính tỷ lệ thực hiện kiến nghị đạt 95%.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, của ngành và ý kiến giải trình của huyện. Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc trích lập dự phòng và tăng thu ngân sách huyện cơ bản theo đúng định của Luật Ngân sách Nhà nước. Việc trích lập từ nguồn tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương theo đúng quy định. Việc thực hiện kết luận các kiến nghị kiểm toán nghiêm túc, kịp thời và đạt tỷ lệ cao trong xử lý tài chính. Tuy nhiên, còn một số điểm cần lưu ý, như nguồn tăng thu còn lại sử dụng nhiều vào các hoạt động chi thường xuyên; chi cho các đơn vị ngoài dự toán nhưng chưa rõ nội dung, nhiệm vụ chi.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu huyện cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu thu, chi và sử dụng nguồn dự phòng, nguồn tăng thu tại địa phương. Tăng cường sự chỉ đạo, giám sát của HĐND cấp huyện trong công tác thu, chi ngân sách, chống thất thu và quản lý nguồn tăng thu, nguồn dự phòng hằng năm có hiệu quả; các cấp chính quyền huyện Đông Sơn cần chấn chỉnh những sai sót, tồn tại trong việc thực hiện quản lý thu, chi ngân sách, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu. Tập trung rà soát, đẩy mạnh công tác thu ngân sách ở các chỉ tiêu. Đồng thời, đề nghị huyện chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo những nguồn thu phát sinh, nguồn thu có tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn huyện và phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời xem xét, xử lý các phát sinh liên quan đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.320
  Online: 81