Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2019, HĐND huyện Tĩnh Gia khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 họp kỳ thứ 9 – kỳ họp bất thường để bầu bổ sung Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND huyện Tĩnh Gia đã biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Xuân Thủy thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện do chuyển công tác và bầu ông Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện giữ chức Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định hiện hành, với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Ninh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của các đại biểu HĐND huyện và nguyện sẽ mang hết tâm huyết, trí tuệ, sức lực của mình cùng với tập thể Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện; các cấp, các ngành trong huyện tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.651.694
  Online: 49