Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa để nghe các ý kiến của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thì cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp là một trong những vấn đề được coi trọng hàng đầu, nhằm nỗ lực chung của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới một chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, gắn công tác xây dựng thể chế với công tác xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, đảm bảo các quy định, thủ tục hành chính được thực thi thống nhất, có hiệu quả. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, giải quyết khó khăn trong thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp từng bước tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế như thủ tục tiếp cận đất đai, thủ tục tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp còn chồng chéo giữa các cơ quan, các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép khai thác khoáng sản, nhận thức của một số doanh nghiệp còn hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính…

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc và ý kiến đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Thay mặt Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong trong thời gian qua và tiếp thu các đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Đồng chí đề nghị hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, tích cực xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.731
  Online: 61