Ngày 26 – 27 tháng 5 năm 2019, Ban dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Quan Hóa. Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì làm việc. Cùng tham dự buổi làm việc có Thường trực HĐND huyện Quan Hóa.

Trong những năm qua, UBND huyện Quan Hóa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng, trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo. Hàng năm Phòng giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Trong đó nêu rõ: đối tượng; địa bàn; chỉ tiêu; phương thức tuyển sinh; tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyến khích; tổ chức công tác tuyển sinh. Vì vậy, công tác tuyển sinh hàng năm đều đảm bảo yêu cầu đề ra. Năm học 2016 – 2017 và 2017 - 2018 đã hỗ trợ cho 468 lượt học sinh, kinh phí trên 6 tỷ đồng, bao gồm: chi học bổng cho học sinh trên 5,1 tỷ đồng, chi khen thưởng và chi các hoạt động khác gần 01 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn và lãnh đạo huyện đã phát biểu những nội dung liên quan đến công tác quản lý, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú của huyện. Thay mặt Đoàn công tác, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo. Đồng thời chỉ rõ những bất cập trong việc quản lý học sinh ăn ở nội trú; phối hợp trong công tác tuyển sinh giữa nhà trường và gia đình chưa chặt chẽ… Để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới có hiệu quả đề nghị huyện chỉ đạo các phòng có liên quan, trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình trong công tác tuyển sinh, nuôi, dạy các cháu, để trường phải là nơi đào tạo nguồn cán bộ cho địa phương; cần quan tâm hơn việc thực hiện hiện chính sách và hỗ trợ kịp thời cho học sinh.

Những kiến nghị của huyện, nhà trường, Ban dân tộc HĐND tỉnh sẽ xem xét, tổng hợp và đưa vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.554
  Online: 44