Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong những năm gần đây, công tác cải cách thủ tục hành chính được tập thể Lãnh đạo sở quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hàng năm, Sở đưa nội dung tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính vào kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật và Kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan. Qua công tác tuyên truyền, cán bộ công chức nói chung và cán bộ, công chức làm nhiệm vụ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính nói riêng đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ về quan điểm, mục tiêu, nội dung và sự cần thiết phải thực hiện cải cách thủ tục hành chính, từ đó thay đổi ý thức, thái độ, tác phong trong công việc. Đến cuối tháng 3 năm 2019, Sở đã đưa 135 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đạt 100% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Các thủ tục hành chính được công bố, cập nhật và niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và trên trang thông tin của Sở.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, giải quyết hồ sơ công việc được sở quan tâm và sử dụng hiệu quả. Sở đã triển khai thực hiện việc đăng ký hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý) và hệ thống thông tin đăng ký thuế (do Tổng cục Thuế quản lý). Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận từ đầu năm 2017 đến 3-2019 là 34.282 hồ sơ, trong đó số hồ sơ của doanh nghiệp 33.866 hồ sơ, chiếm 98,7%. Số hồ sơ đã giải quyết là 33.642 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn là 33.606 hồ sơ, đạt 99,8%. Số hồ sơ chưa giải quyết 101 hồ sơ, số hồ sơ phải bổ sung 138 hồ sơ, số hồ sơ trả lại là 401 hồ sơ.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Ban, của ngành và ý kiến giải trình của Sở. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của Sở trong công tác tham mưu cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trong thời gian qua như cắt giảm được thời gian thực tế cho người dân và doanh nghiệp, tỷ lệ hồ sơ trả kết quả đúng hạn đạt tỷ lệ cao. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như: vẫn còn tình trạng chậm giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; tỷ lệ hồ sơ trả lại còn cao; một số thủ tục hành chính mới, khó, mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn còn kéo dài; công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho doanh nghiệp chưa thực sự tích cực; công tác phối hợp giữa Sở với một số sở, ngành chưa thật sự hiệu quả; một số nội dung Sở tham mưu cho UBND tỉnh còn chưa chặt chẽ, rõ ràng. Đồng chí Lại Thế Nguyên, đề nghị trong thời gian tới Sở cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và tỉnh để xây dựng và cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh tại cơ quan Sở bảo đảm rõ thời gian giải quyết thủ tục hành chính, rõ trách nhiệm và rõ mối quan hệ giữa các phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi những quy định trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng rõ trách nhiệm của Sở, trách nhiệm của các sở, ngành liên quan, nêu cụ thể ngành nào chủ trì, ngành nào phối hợp. Bên cạnh đó, Sở cần tham mưu và đi đầu trong việc đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nhanh gọn, đúng quy trình; xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đối với những kiến nghị, đề xuất của Sở, Ban sẽ tổng hợp báo cáo trình HĐND tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.651.783
  Online: 64