Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND thành phố Thanh Hóa về việc giải quyết các thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

Theo Báo cáo của UBND thành phố Thanh Hóa, việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện cải cách hành chính nói chung, đơn giản hóa thủ tục hành chính nói riêng. UBND thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị để triển khai thực hiện cải cách hành chính; tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, hành vi hành chính… Qua đó, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cơ quan, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục hành chính được giảm thời hạn giải quyết so với quy định.

Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố (đến ngày 15/4/2019) đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố: 297 thủ tục hành chính; cấp xã: 179 thủ tục hành chính.

Tổng số hồ sơ đã nhận từ đầu năm 2017 đến đầu năm 2019 là 138.996 hồ sơ; trong đó hồ sơ trả đúng hạn là 136.383 hồ sơ, đạt 98,12% (trong đó hồ sơ trả trước hạn 39.391 hồ sơ); hồ sơ trả chậm 2.613 hồ sơ, chiếm 1,88%.

UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo, nghiêm cấm việc phát sinh thêm thành phần hồ sơ so với quy định. Đến nay, không còn hiện tượng yêu cầu thành phần hồ sơ nhiều so với quy định.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Ban, của ngành và ý kiến giải trình của UBND thành phố. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian qua, việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tăng dần từ 20% đến 35,2%, là một trong những địa phương thành lập Trung tâm một cửa liên thông sớm, là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp, có nhiều dự án đầu tư lớn nên việc cải cách thủ tục hành chính có tác động rất lớn đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như việc công khai thủ tục hành chính đến người dân chưa tốt, chưa niêm yết các thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận; tình trạng giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp còn chậm, mặc dù tỷ lệ thấp nhưng số lượng hồ sơ lớn; số hồ sơ trả lại là 749 hồ sơ là nhiều; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức chưa nhiệt tình trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị thành phố Thanh Hóa trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh trong việc cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Chủ động công khai các thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thường xuyên dưới nhiều hình thức để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Thành phố phải là đơn vị đi đầu trong việc cắt giảm thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; Bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm của bộ phận cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục các hạn chế vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính giữa các phòng ban chuyên môn và tại các phường, xã. Rà soát, xây dựng quy chế phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, nêu cụ thể phòng nào chủ trì trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Có tổng kết các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện còn nhiều bất cập thì đề xuất tỉnh có hướng giải quyết và xác định tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí đáng kể cho cho người dân và doanh nghiệp. Đối với những kiến nghị, đề xuất của thành phố, Ban sẽ tổng hợp báo cáo trình HĐND tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.441
  Online: 59