Ngày 17/6, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Tĩnh Gia về công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao và phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự với Ban có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thường trực HĐND huyện Tĩnh Gia.

Tại huyện Tĩnh Gia, từ năm 2015 đến nay, công tác quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao được tăng cường. UBND huyện đã ban hành và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến các xã, thị trấn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện thực hiện tốt các quy định cũng như các tiêu chí trong xây dựng thiết chế đạt chuẩn. Xây dựng mới Trung tâm văn hóa – thể thao xã, nhà văn hóa – khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiều hoạt động được tổ chức với nội dung phong phú, đa dạng và hiệu quả hơn, số lượng người tham gia tại các thiết chế được tăng đáng kể, công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa – thể thao được đẩy mạnh, các phong trào hoạt động thể dục thể thao cơ sở thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Số lượng người tham gia hoạt động tại các khu thiết chế văn hoá - thể thao xã, thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện đạt trên 75%.  

Về công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống và lưu trú, từ năm 2018 đến nay, huyện đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành tiến hành 17 đợt thanh tra, kiểm tra đối với 205 cơ sở kinh doanh ăn uống và cung cấp thực phẩm phục vụ du lịch, xử phạt 39 cơ sở. Hiện tại, 34 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã kiện toàn Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và thành lập các tổ giám sát cộng đồng tại các thôn, bản, tiểu khu. Tuy nhiên, công tác kiểm tra còn mang tính thời vụ; việc xử lý vi phạm ở các xã, thị trấn chưa nghiêm; tại các khu du lịch vẫn còn tồn tại tình trạng bán hàng rong, chế biến thực phẩm không đảm bảo tại các bãi biển, gây ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh an toàn thực phẩm…

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên trong đoàn giám sát và   của lãnh đạo huyện Tĩnh Gia, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện Tĩnh Gia chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đối với công tác quản lý nhà nước về văn hóa; đánh giá lại việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện các thiết chế văn hoá thể thao. Đối với công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên đại bàn, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị huyện cần tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu du lịch; tập trung khắc phục các vấn đề còn tồn tại trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm phục vụ du lịch./.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.460
  Online: 14