Đó là chỉ đạo của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khi đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH ) tỉnh vào sáng ngày 21-6, nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925-21-6-2019).

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Thanh Hóa.

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Đến thăm, chúc mừng Báo Thanh Hóa và Đài PT&TH tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Báo Thanh Hóa, Đài PT&TH tỉnh đã đạt được trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, song hành với sự phát triển của tỉnh, phản ánh nhanh, kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng, quy mô của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh sự nỗ lực, cố gắng, tìm tòi, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động nghiệp vụ của Báo Thanh Hóa và Đài TP&TH tỉnh tạo sự hấp dẫn trong nội dung và hình thức, có sức sống mới về thông tin, đa dạng các loại hình báo chí nhằm phản ánh tốt sự phát triển của xã hội, của cuộc sống, tạo niềm tin với nhân dân.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hoá, Báo Thanh Hoá luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích; vững vàng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; là kênh thông tin quan trọng, chính xác, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền và đáp ứng nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Vị thế và tầm vóc của Báo Thanh Hoá đang ngày càng được khẳng định trong lòng bạn đọc. Những thông tin mà báo cung cấp có tác dụng rất quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa báo cáo khái quát công tác xuất bản của Báo Thanh Hóa trong thời gian qua.

Trước những thời cơ, vận hội mới của tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Hóa cần nắm bắt rõ những định hướng, quy hoạch lớn của tỉnh đến năm 2030 để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa các ấn phẩm, thực sự trở thành động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Báo Thanh Hóa tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến người dân trong tỉnh.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho cán bộ, phóng viên Báo Thanh Hóa.

Ban Biên tập Báo Thanh Hóa cần chủ động nghiên cứu mở thêm các chuyên mục làm cho phong phú, hấp dẫn hơn, quan tâm tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt việc tốt, qua đó nhân lên những tấm lòng nhân ái, cái tốt, cái đẹp trong đời sống xã hội; quan tâm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, những giá trị tốt đẹp về mảnh đất, con người Thanh Hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Tích cực đấu tranh, phản bác hiệu quả những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để người đọc, người nghe, người xem có cái nhìn đúng với bản chất vấn đề, không bị các đối tượng kích động lôi kéo. Tích cực tham gia tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên; trau dồi, nâng cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo... để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên Đài PT&TH tỉnh

Đối với Đài PT&TH tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu: Với ưu thế của loại hình báo hình và phát thanh, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài tiếp tục phát huy những thành tích, sáng kiến, đổi mới trong công tác tuyên truyền, xây dựng được nhiều chuyên mục hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu mới trong môi trường truyền thông đa chiều hiện nay.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Đồng chí Lê Hoài Châu, Giám đốc Đài PT&TH tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Đài trong thời gian qua.

Các tác phẩm báo chí của Đài tiếp tục phát huy sự nhanh nhạy, không chỉ kịp thời phản ánh những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn kịp thời phản ánh những mặt trái, tồn tại, những vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống hằng ngày, phát huy vai trò định hướng dư luận, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, chung sức, đồng lòng đưa Thanh Hóa tự tin, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển bền vững, hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng thịnh vượng của tỉnh.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thăm cơ sở vật chất của Đài PT- TH tỉnh.

Bên cạnh đó, quan tâm tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt việc tốt; tích cực đấu tranh, phản bác hiệu quả những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục tham gia vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Quan tâm sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin cho người dân trong tỉnh cũng như những người Thanh Hóa trên mọi miền tổ quốc và quốc tế.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thăm các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Thanh Hóa.

Đến thăm nơi làm việc mới, chúc mừng cán bộ, phóng viên thường trú, văn phòng đại diện tại Thanh Hóa tại nơi làm việc mới – Tòa nhà Báo Thanh Hóa và TRung tâm báo chí TP Thanh Hóa, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đã luôn đồng hành, vào cuộc trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Thanh Hóa.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thăm các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến mong rằng các nhà báo công tác tại các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa tiếp tục quan tâm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, những giá trị tốt đẹp về mảnh đất, con người Thanh Hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế; những thành tựu, kết quả mọi mặt của tỉnh Thanh Hóa trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chúc mừng các cơ quan báo chí thường trú, văn phòng đại diện tại Thanh Hóa

Đại diện các văn phòng đại diện, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Thanh Hóa bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với anh chị em báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa, thể hiện rõ nhất là việc tỉnh bố trí nơi làm việc rất khang trang cho các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú – điều mà ít có tỉnh nào làm được; trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, anh chị em báo chí trung ương thường trú tại Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành với sự phát triển của tỉnh.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chụp ảnh với cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.634
  Online: 56