Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri theo luật định. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp như sau:

I. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh

1. Về cơ chế, chính sách

- Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị có cơ chế hỗ trợ các mô hình chuyển đổi cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng phù hợp có hiệu quả kinh tế.

- Cử tri các huyện Đông Sơn, Như Thanh, Yên Định đề nghị ban hành cơ chế hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Cử tri nhiều địa phương đề nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ khi sáp nhập các trường học và các trạm y tế; hỗ trợ xây dựng các nhà văn hóa thôn sau khi sáp nhập; có chủ trương, phương án chuyển đổi mục đích, thanh lý các nhà văn hóa thôn, phố không sử dụng sau khi sáp nhập. Cử tri huyện Yên Định đề nghị bổ sung thêm lực lượng công an viên tại các thôn sau khi sáp nhập. Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị bổ sung thêm Phó trưởng thôn, phố đối với các khu dân cư đông dân, địa bàn rộng.

- Có chính sách hỗ trợ nông dân khi thực hiện chủ trương tích tụ, tập trung đất đai, nhất là kinh phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Cử tri các huyện Triệu Sơn, Như Xuân, Vĩnh Lộc đề nghị tăng kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội đặc thù.

- Cử tri huyện Yên Định đề nghị đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, có cơ chế chính sách thúc đẩy xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới theo hướng chuyên canh, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị giải quyết chế độ, chính sách cho Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định số 5066/QĐ-UBND ngày 05/12/2015 của UBND tỉnh.

- Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị xem xét việc đi điều dưỡng của người có công với cách mạng, nhiều người không được đi điều dưỡng, chỉ nhận được 50% số tiền theo quy định và gia đình phải tự đưa đón.

- Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị có chính sách đối với các địa phương có dự án đầu tư các công trình mang tính bí mật quốc gia, có chính sách đầu tư riêng cho các xã có công trình quân sự quốc phòng.

- Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị xem xét, sửa đổi quy định về hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt. Cử tri huyện Yên Định đề nghị sớm ban hành quy định mức phí xử lý rác thải cho các xã có chương trình xử lý rác thải tập trung trong quy mô xã.

- Cử tri các huyện Yên Định, Hoằng Hóa đề nghị điều chỉnh các quyết định của UBND tỉnh về đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng bảo đảm phù hợp thực tế.

- Cử tri đề nghị có chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng các Trung tâm dưỡng lão trên địa bàn tỉnh.

* Những vấn đề UBND tỉnh đã trả lời nhưng cử tri tiếp tục kiến nghị

- Nâng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; nhất là phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập; quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc khi thực hiện sáp nhập các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố.

- Cử tri các huyện Hậu Lộc, Tĩnh Gia đề nghị có chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nội đồng.

- Cử tri các huyện Triệu Sơn, Nông Cống đề nghị hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn.

2. Về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị

- Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị quy hoạch quỹ đất để xây dựng làng nghề chế biến thủy sản tập trung; mở rộng khu nghĩa trang của xã Hải Thượng, xã Hải Hà.

- Cử tri huyện Như Thanh đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình nông thôn mới và phân bổ kinh phí xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất ngay từ đầu năm để các huyện có cơ sở triển khai thực hiện.

- Cử tri huyện Yên Định đề nghị ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất ở các bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế xã.

- Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị cho thị trấn Sơn Lư sau khi sáp nhập xã với thị trấn.

- Đề nghị xây dựng cầu trên tỉnh lộ 520B từ xã Xuân Quỳ đi xã Thanh Quân, huyện Như Xuân; cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn; cầu Bến Kẹm, huyện Bá Thước; cầu cứng qua sông Mã từ xã Cẩm Vân đi xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy; cầu Va qua sông Tam Điệp, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung; cầu tràn trên tỉnh lộ 522B, đoạn Hồ Miễu, thôn Tam Quy, xã Hà Tân, huyện Hà Trung.

- Đề nghị đẩy nhanh tiến độ tuyến đường 515 từ Ba Chè, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa đi huyện Thọ Xuân.

- Sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 510 đoạn từ Hoằng Lộc đến Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa; tuyến đường 506B từ thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa đi huyện Thọ Xuân; tuyến đường 505 từ thị trấn Nông Cống đi xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống; đường giao thông Na Tao Pù Nhi - Mường Chanh thuộc huyện Mường Lát.

- Có phương án nắn tỉnh lộ 523 dịch về phía nam tuyến cũ đoạn từ cầu Cừ, Quốc lộ 1A đi xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.

- Bố trí vốn để khởi công dự án đường từ Nga Tân đi Nga Tiến, Nga Thái, huyện Nga Sơn.

- Xây lắp lan can trên đoạn kè bờ sông trước cổng làng Đa Đụn thuộc đoạn tỉnh lộ 523, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành.

 - Tiếp tục thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ sông Mã để ổn định cuộc sống dân cư thuộc khu phố Hồi Xuân, xã Hồi Xuân và trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa.

- Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị sớm hoàn thành công trình đê biển; đầu tư các công trình thủy lợi tại vùng triều ven biển.

- Tu bổ, nâng cấp đê tả sông Hoạt qua xã Hà Vinh, huyện Hà Trung; đê sông Cung qua xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa; mặt đê sông Mã tuyến đi qua các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Hùng, Vĩnh Tân, Vĩnh Minh, Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc. Xây mới cống Hói Lỗ qua đê tả sông Hoạt, xã Hà Thanh, huyện Hà Trung.

- Tiếp tục thực hiện dự án Hồ Ná Hiếng xã Thanh Quân, huyện Như Xuân. Tu sửa các hồ đập lớn tại huyện Quan Hóa (hồ Vinh Quang, hồ Pha Đay).

- Sớm hoàn thành dự án kênh N2 để tưới cho vùng 3 huyện Nông Cống; kiên cố kênh N11 xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống; kiên cố kênh Phong - Châu để phục vụ sản xuất nông nghiệp các xã vùng Đông Nam của huyện Hoằng Hóa.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công Cống 3 cửa xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa. Nạo vét, nâng cấp cống sông Định – Ninh (cống Ba Cửa) tại huyện Quảng Xương.

- Nạo vét lạch Ghép và tuyến luồng vào cảng cá Hải Châu, huyện Tĩnh Gia; nạo vét và nâng cấp Kênh Than, huyện Tĩnh Gia.

- Có giải pháp ngăn nước từ xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa về sông nhà Lê - khu vực Đồng Nhâm, huyện Đông Sơn; nạo vét sông Bắc, giáp xóm  Nghĩa để thoát lũ cho khu vực Đồng Nhâm (xã Đông Anh – Đông Thanh – Đông Khê – Đông Tiến thuộc huyện Đông Sơn).

- Chỉ đạo Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án kênh tiêu chống ngập tại huyện Tĩnh Gia.

- Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị đầu tư xây dựng các công trình khu di tích lịch sử cách mạng Thiệu Viên thời kỳ Tỉnh ủy sơ tán do chiến tranh đánh phá quyết liệt (1967 - 1973).

- Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị đầu tư xây dựng các công trình khu di tích Hội thề Lũng Nhai.

- Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị cho biết có tiếp tục đầu tư 9/12 hạng mục còn lại của dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương nữa hay không? nếu tiếp tục đầu tư thì thời gian nào hoàn thành? Đề nghị Quy hoạch nghĩa trang của thành phố Sầm Sơn.

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị cấp đủ kinh phí đã được duyệt để xây dựng và hoàn thành công trình Trung tâm văn hóa xã Pù Nhi, Trung tâm văn hóa xã Nhi Sơn, Trường Tiểu học Nhi Sơn.

- Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị xây dựng lại Nhà văn hóa thiếu nhi Thành phố.

- Cử tri các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân đề nghị đầu tư hệ thống cung cấp điện lưới quốc gia cho các thôn, bản chưa có điện.

- Đề nghị nâng cấp đường điện 35KV từ huyện Nông Cống đi huyện Như Xuân; nâng cấp lưới điện tại các xã Hùng Sơn, Định Hải, Hải Nhân, Tân Dân, huyện Tĩnh Gia.

- Cử tri xã Công Bình và xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống đề nghị chuyển nguồn sử dụng điện từ Tĩnh Gia sang Nông Cống, hoặc đầu tư nâng cấp sửa chữa tuyến truyền tải điện Tĩnh Gia đi Nông Cống.

- Cử tri huyện Bá Thước, Hà Trung, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa đề nghị nâng cấp hoặc lắp đặt thêm các trạm biến áp ở các xã có điện sinh hoạt bị yếu; không được cắt điện trong những ngày nắng nóng ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

- Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị xây dựng công trình nước sạch cho nhân dân thị trấn Lang Chánh, xã Quang Hiến và xã Đồng Lương; đầu tư nâng cấp 06 công trình nước sạch tại 06 bản thuộc xã Yên Khương.

- Cử tri các huyện Cẩm Thủy, Yên Định, Hà Trung đề nghị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nước sạch tại các xã Cẩm Vân, Cẩm Tân, Yên Lâm, Hà Long.

- Đề nghị tiếp tục giao vốn cho các công sở xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015, 2016 tại huyện Bá Thước. Đầu tư xây dựng nhà công sở làm việc UBND xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành.

* Những vấn đề UBND tỉnh đã trả lời nhưng cử tri tiếp tục kiến nghị

- Có phương án quy hoạch bãi rác của thành phố Sầm Sơn.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu Khẹo, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân.

- Đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Tây đường sắt đoạn qua huyện Hà Trung.

- Hoàn thiện các công trình thuộc dự án đường trục khu Trung tâm hành chính đô thị Trung tâm vùng miền núi phía Tây của tỉnh tại huyện Ngọc Lặc.

 - Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 530 từ thị trấn Lang Chánh đi xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh; nâng cấp tuyến đường 502 từ xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa đi thành phố Thanh Hóa.

- Xây dựng hồ chứa nước bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân; mở rộng cống tiêu Trường Tuế (cống qua đường sắt Bắc Nam) địa phận xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa; tiếp tục phân bổ vốn thực hiện dự án đê sông Bưởi tại các xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc và sớm hoàn thiện các hạng mục của đê; tu bổ, mở rộng, cứng hóa toàn tuyến đê hữu sông Hoạt, đoạn qua xã Hà Lai và xã Hà Châu, huyện Hà Trung.

- Hoàn thiện các hạng mục công trình thuộc quần thể di tích đền Bà Triệu, huyện Hậu Lộc.

- Tu sửa tuyến đê hữu sông Tam Điệp, đoạn từ xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn đến âu Mỹ Quan Trang, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

- Nâng cấp tuyến đê Thị Long trên sông Yên đoạn qua các xã Thanh Sơn, Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia.

3. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng

- Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị thu hồi đất do chậm thực hiện dự án: Nhà máy xi măng Thanh Sơn, Tổ hợp dịch vụ thương mại của Công ty cổ phần Tập đoàn miền núi.

- Chỉ đạo Công ty Cao su Thanh Hóa bàn giao 75.680m2 đất cho xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành quản lý theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 của UBND tỉnh; bàn giao 307 ha đất cho xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân quản lý.

- Đề nghị bàn giao một phần diện tích đất nông nghiệp của Nông trường Vân Du cho huyện Thạch Thành quản lý.

- Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị điều chỉnh giảm giá thuê đất phi nông nghiệp hai bên cầu vượt đường sắt thuộc xã Quang Trung, do vị trí đất nằm phía dưới cầu vượt.

- Cử tri các huyện Tĩnh Gia, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nga Sơn đề nghị có giải pháp chỉ đạo cụ thể để giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ dân đối với những trường hợp UBND cấp xã bán đất ở trái thẩm quyền.

- Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị xem xét lại việc cấp giấy phép khai thác cát trên sông Bưởi cho Công ty Đại An, vì hiện nay lòng sông Bưởi rất hẹp.

- Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị xử lý dứt điểm việc khai thác cát trái phép trên sông Mã thuộc các xã Hoằng Khánh, Hoằng Hợp.

- Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị xử lý những bất cập về giá thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường đối với các hộ dân, thời gian thu gom rác, địa điểm tập kết rác thải trên địa bàn.

- Cử tri huyện Tĩnh Gia phản ánh Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động gây tiếng ồn, khí thải ô nhiễm và đề nghị kiểm tra khoảng cách an toàn từ khu dân cư đến khu vực nhà máy, có chính sách đối với khu vực dân cư bị ảnh hưởng. Đề nghị khắc phục ô nhiễm môi trường do bụi bặm của việc vận chuyển hàng hóa và thi công các công trình tại địa bàn xã Hải Hà. Đề nghị đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cảng cá; tăng thêm chuyến xe chở rác thải tại các xã trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

- Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị đầu tư hệ thống xử lý rác thải, nước thải, hệ thống thoát nước.

- Cử tri huyện Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Nga Sơn đề nghị quan tâm công tác xử lý rác thải sinh hoạt, hỗ trợ xây dựng lò đốt xử lý rác thải; xử lý việc ô nhiễm môi trường do Chi Giang 216 gây ra tại xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn.

- Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị kiểm tra 3 vị trí nghi ngờ chôn lấp thuốc bảo vệ thực vật tại khu vực Công ty Nicotex Thanh Thái.

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị kiểm tra mẫu nước thải từ trại lợn xã Thành Tâm huyện Thạch Thành gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Hà Long.

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị chi trả tiền bồi thường hoa màu đối với phần diện tích đất sử dụng làm bãi tập kết đất đá thải khi khắc phục sạt lở tuyến đường Quốc lộ 15C năm 2016 và năm 2018.

- Cử tri huyện Nông Cống đề nghị được bồi thường thiệt hại diện tích lúa do xả lũ hồ Yên Mỹ.

- Cử tri xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia đề nghị tỉnh sớm hỗ trợ cho nhân dân ngừng sản xuất lúa từ vụ mùa năm 2017 đến nay do thực hiện các dự án tại Khu công nghiệp số 3.

- Chỉ đạo chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 69 hộ thôn Liên Sơn, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia thuộc dự án KCN luyện kim đã có quyết định thu hồi đất từ năm 2007.

- Giải quyết cho các hộ dân khu vực chợ Cham cũ, thôn 1, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân nằm trong quy hoạch khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được nhận tiền bồi thường để di dời đến nơi ở mới.

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến kênh mương Pom Buôi - Thị trấn và xây dựng 3 khu tái định cư cho các hộ dân có nhà bị cuốn trôi trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2018; hỗ trợ kinh phí và đồng ý cho 24 hộ dân còn lại của Bản Poọng, xã Tam Chung và các hộ bản Qua xã Quang Chiểu, bản Na Chừa xã Mường Chanh được ở trong khu tái định cư mới của Bản để ổn định cuộc sống.

- Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ để 14 hộ dân ở các xã Thanh Xuân, Phú Thanh, Hồi Xuân thuộc vùng ảnh hưởng thiên tai, có nguy cơ bị đất đá, nước lũ đổ vào nhà, được di chuyển đến nơi ở mới trước mùa mưa bão sắp đến, nhất là 04 hộ ở xã Thanh Xuân.

* Những vấn đề UBND tỉnh đã trả lời nhưng cử tri tiếp tục kiến nghị

- Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị tăng tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất cho cấp xã để có nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới.

- Cử tri huyện Yên Định đề nghị thu hồi đất do chậm thực hiện dự án: Công ty Minh Quang thuê xây dựng Bến xe từ năm 2012 tại thị trấn Quán Lào; Công ty Việt Mỹ thuê từ năm 2004 tại xã Yên Thái.

- Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị sớm chi trả tiền bồi thường đất nông nghiệp cho các hộ dân xã Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh bị ảnh hưởng bởi dự án của Tập đoàn FLC.

- Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị sớm xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác núi Voi.

 4. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội

- Cử tri huyện Nông Cống đề nghị bố trí đủ giáo viên ngoại ngữ cho cấp tiểu học.

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu theo định mức hoặc cấp kinh phí và cho chủ trương để UBND huyện hợp đồng số giáo viên còn thiếu trong năm học 2019 – 2020.

- Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị xử lý dứt điểm việc dạy thêm, học thêm tràn lan.

- Đề nghị thành lập Khoa Lão tại các bệnh viện để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người cao tuổi; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến huyện, tuyến xã; thực hiện công tác đào tạo để cơ sở y tế tuyến xã có đủ số lượng bác sỹ theo chỉ tiêu.

- Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị có biện pháp bảo vệ và phát triển du lịch thắng cảnh Hàm Rồng - núi Đọ.

- Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị đưa khu tượng đá và rồng đá nằm trong quần thể di tích Phủ Trịnh tại Đa Bút, xã Vĩnh Tân vào diện bảo tồn di tích lịch sử văn hóa của tỉnh.

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục xây dựng lại chùa Linh Xứng, xã Hà Ngọc theo hình thức xã hội hóa.

- Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị hỗ trợ kinh phí cho xã Xuân Lam sau khi bàn giao Đền thờ vua Lê Thái Tổ về tỉnh quản lý theo Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh.

- Sớm giải quyết chế độ cho 13 người dân xã Thành Long, huyện Thạch Thành là đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã nộp đủ hồ sơ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cử tri huyện Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa đề nghị sớm phê duyệt danh sách và kinh phí trợ cấp cho các đối tượng dân công hỏa tuyến đã nộp đủ hồ sơ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

* Những vấn đề UBND tỉnh đã trả lời nhưng cử tri tiếp tục kiến nghị

- Cử tri huyện Yên Định đề nghị luân chuyển bác sĩ có tay nghề cao ở những bệnh viện tuyến trên về địa phương.

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị sớm đầu tư xây dựng, tôn tạo phát huy giá trị di tích cấp Quốc gia Ly cung Trần - Hồ (cung Bảo Thanh) tại xã Hà Đông.

5. Về lĩnh vực an ninh trật tự và các vấn đề khác

- Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị sớm thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về làm trưởng công an xã, thị trấn.

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị triệt phá một số tụ điểm buôn bán ma túy phức tạp trên địa bàn (Từ năm 2017, UBND huyện Hà Trung đã có văn bản gửi Công an tỉnh nhưng chưa được giải quyết).

- Thống nhất chủ trương và thủ tục để huyện Vĩnh Lộc chuyển Công sở làm việc của thị trấn Vĩnh Lộc cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; chuyển trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đang xây dựng cho Trung tâm y tế huyện sử dụng.

- Đề nghị cho phép thành lập đội quản lý quy tắc đô thị tại thị trấn Ngọc Lặc.

- Cử tri các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Triệu Sơn đề nghị tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm; chất lượng và giá vật tư nông nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, lưu thông và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị sớm bàn giao trạm bơm đặt tại xã Cẩm Vân (xây dựng bằng nguồn vốn vay WB) cho địa phương quản lý.  

- Chỉ đạo đơn vị thủy nông cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện Quảng Xương; kênh tưới tiêu 433, 435 thuộc địa phận thành phố Sầm Sơn.

- Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị đổi tên "cầu Lạch Bạng" thành "cầu Đò Trại".

- Cử tri các huyện Quan Sơn, Thường Xuân đề nghị tỉnh cân đối nguồn kinh phí để chi trả đủ số tiền 400.000 đồng/ha/năm giao khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

- Cử tri huyện Bá Thước đề nghị chi trả tiền hỗ trợ đầu tư năm 2019 cho tất cả các thôn bản vùng đệm tham gia quản lý rừng đặc dụng và chi trả cho các thôn bản chưa được nhận tiền hỗ trợ trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018 (thực hiện theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ). Đề nghị giải quyết tiền thưởng cho 10 thôn về đích nông thôn mới năm 2018 nằm ngoài kế hoạch.

- Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị khi thiên tai gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, phải kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ, tránh tình trạng nhân dân đã khắc phục xong mới cấp giống bổ sung.

- Có kế hoạch phục hồi sinh kế cho người dân 4 xã của huyện Tĩnh Gia bị ảnh hưởng bởi các dự án: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, khu công nghiệp số 1 và diện tích đất nông nghiệp thuộc mặt bằng giai đoạn 2 của dự án lọc hóa dầu nhân dân không sản xuất được.

- Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị nâng mức hỗ trợ cho 37 hộ dân thuộc diện phải di dời đến khu tái định cư mới tại bản Co Me, xã Trung Sơn.

* Những vấn đề UBND tỉnh đã trả lời nhưng cử tri tiếp tục kiến nghị

- Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tăng cường kiểm tra và xử phạt đối với xe quá khổ quá tải.

II. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương

1. Về cơ chế, chính sách

- Cử tri huyện Bá Thước đề nghị điều chỉnh một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, như: tăng cấp hiện vật cho học sinh từ 01 lần/khóa học lên 2 lần/khóa học; tăng định mức mua sắm dụng cụ nhà ăn tập thể từ 50.000đ/học sinh/năm lên mức 200.000đ/học sinh/năm, tăng kinh phí mua sách giáo khoa lên 25% đầu sách; quy định số nhân viên nấu ăn, nhân viên bảo vệ và mức chi trả chế độ chính sách cho các nhân viên này.

- Có chính sách hỗ trợ gạo cho dân vùng lõi rừng đặc dụng khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước.

- Cử tri xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa đề nghị xem xét trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ không nhất thiết phải là hộ nghèo. Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị tăng định mức bảo trợ xã hội cho người tàn tật.

- Cử tri huyện Nông Cống đề nghị làm rõ lý do chế độ bảo hiểm y tế của thanh niên xung phong trước đây được hưởng 100%, hiện nay được hưởng 80%. Cử tri huyện Thường Xuân và Vĩnh Lộc đề nghị chế độ cho người cao tuổi nên từ 75 tuổi. Cử tri huyện Hà Trung đề nghị nghiên cứu điều chỉnh tiêu chuẩn sức khỏe khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị xem xét những người có huân chương chiến công, huy chương chiến công cũng được hưởng chế độ như Bằng khen của Chính phủ, của các Bộ, của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị có chính sách hỗ trợ cho các đô thị, thị trấn miền núi để xây dựng cơ sở hạ tầng, có chính sách kích cầu xây dựng thị trấn văn minh đô thị như chính sách xây dựng nông thôn mới. Cử tri huyện Hà Trung đề nghị có cơ chế hỗ trợ cho các thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị sửa đổi Nghị định 75/2015/NĐ-CP, ngày 09/9/2015 của Chính phủ, theo hướng tăng mức kinh phí hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng.

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị nâng mức hỗ trợ vốn mua giống cây trồng sản xuất cho nhân dân, hiện nay định mức hỗ trợ 5.000.000đ/ha là quá thấp đối với miền núi cao.

- Cử tri xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia đề nghị được hưởng chính sách đối với xã đảo.

2. Về lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng

- Sớm thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua thị trấn Quan Hóa (từ Km 56 + 100 đến Km 59 + 579); nâng cấp Quốc lộ 10 qua huyện Nga Sơn; nâng cấp một số tuyến đường thuộc huyện Yên Định lên cấp Quốc lộ như: tỉnh lộ 518 từ Yên Bái đi Yên Lâm qua khu vực xã Cẩm Tâm đến ngã ba Cẩm Châu nối với đường Hồ Chí Minh và các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa.

- Đề nghị nâng cấp, mở rộng tuyến đường 15A, đoạn chạy qua xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc.

- Đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước phía Tây Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Đen đến Đền Đá Ngang, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia; hệ thống thoát nước dọc hai bên Quốc lộ 47, đoạn từ xã Đông Minh - Đông Khê thuộc huyện Đông Sơn.

- Lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư cắt Quốc lộ 1A với đường Đông Tây II khu kinh tế Nghi Sơn; đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 1A khu vực ngã tư Nghĩa Trang xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa. Lắp giải phân cách chống lóa trên Quốc lộ 1A từ cầu Nguyệt Viên đến xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa.

- Kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông trên tuyến Quốc lộ 217, đoạn qua các xã Hà Đông, Hà Lĩnh, huyện Hà Trung để khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông. Bổ sung hệ thống biển báo giảm tốc trên Quốc lộ 217 thuộc huyện Quan Sơn, đặc biệt đoạn từ Km16 đến Km18.

- Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị khắc phục 28 điểm taluy dương của tuyến đường giao thông thuộc tiểu dự án 2, đoạn tránh ngập thủy điện Hồi Xuân bị sạt trượt đất đá và sớm hoàn thành 500m đường còn lại thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình (đoạn từ Km20+00 đến Km20+500).

- Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị cứng hóa mặt đê từ cầu De đi cảng cá Hòa Lộc và đi các xã Hưng Lộc, Đa Lộc.

3. Về các lĩnh vực khác

- Cử tri huyện Yên Định đề nghị Trung ương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại nền nông nghiệp, quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh; quan tâm hỗ trợ việc chuyển giao khoa học, kỹ thuật phát triển nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới.

- Chỉ đạo chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị nứt, lún do thi công cầu vượt đường sắt Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn; 261 hộ dân xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương bị hư hỏng do nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 1A; các hộ dân thuộc các xã Thiết Ống, Lâm Xa, Điền Trung, Ái Thượng bị nứt nhà do thi công nâng cấp Quốc lộ 217 qua huyện Bá Thước.

III. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

1. Về lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng

- Xây dựng cầu bắc qua kênh tiêu Bồng Trung, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc; làm cầu tại thôn Kẻ Lạn xã Thanh Quân, huyện Như Xuân.

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường không có trong danh mục và quy hoạch tỉnh lộ, quốc lộ như: Đường từ xã Thành Mỹ đi xã Thành Yên, huyện Thạch Thành; từ xã Thạch Tượng huyện Thạch Thành đi xã Lương Nội huyện Bá Thước; từ xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành đi xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy; từ ngã ba thôn Tân Thành đến trung tâm xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh; tuyến đường qua các xã Công Chính, Công Bình huyện Nông Cống đi xã Thanh Tân huyện Như Thanh; từ xã Xuân Cẩm đi xã Lương Sơn huyện Thường Xuân; từ Thọ Phú đi xã Thọ Thế và từ xã Thọ Phú đi xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn; từ xã Vạn Xuân đi xã Xuân Lẹ và từ xã Vạn Xuân đi xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân; từ xã Xuân Phúc đi xã Xuân Thái, huyện Như Thanh; từ Sim đi thị trấn Bến Sung - Thanh Tân, đi qua địa phận 11 xã, thị trấn của huyện Như Thanh; tuyến đường nối 3 xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Tân, Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc sau khi thi công kênh tiêu Bồng Trung; từ làng Poọng đi làng Húng xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh; đường Thanh Bình - Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân.

- Xây dựng hệ thống thoát nước từ khu tái định cư thôn Trung Sơn xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia ra sông Bạng

- Đầu tư xây dựng đập thủy lợi suối Khằm Nàng khu vực cột mốc G9, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát; đập Băng Lóng, Bản Chí Lý, huyện Lang Chánh.

- Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án hệ thống tiêu Đô - Cương cho các xã Thiệu Vận, Thiệu đô, Thiệu Châu, Thiệu Giao.

- Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị sửa chữa đập tràn khu vực cống Nông trường, thôn Hoàng Thành; kè bờ sông các đoạn Trạm Vọng Thủy, đoạn từ Hội trường nhà văn hóa xã, đoạn gò Vưng, thôn Ngọc Nước, xã Thành Trực; nâng cấp, tu sửa đập Bai Ổi xã Thành Công, đập Hón Chạm, xã Thạch Tượng; sửa chữa đập Hang Cá, đập Lệ Cẩm 2 của xã Thành Mỹ. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trạm bơm núi Én xã Thạch Cẩm.

- Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị nâng cấp các đập: Bai Bó, thôn Quắc Quên; Bai Phống, thôn Cui.

- Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị tạm dừng xây dựng các công trình như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa đa năng của những xã đang tiến hành sáp nhập.

* Những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết

- Đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông: Từ trung tâm xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh đi xã Văn Nho, huyện Bá Thước; từ Quốc lộ 217 xã Thiết Ống đi xã Điền Thượng; từ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đi xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh.

- Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Phú, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Bỉm Sơn; tuyến đường từ xã Mỹ Lộc đi xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc; từ phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn đến thôn 9, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

- Sửa chữa hệ thống thoát nước và nâng cấp đường giao thông khu tái định cư xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia.

- Nạo vét lòng hồ Bai Màng, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành.

2. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng

- Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị giải quyết dứt điểm tranh chấp đất giữa Công ty TNHH Hợp Thanh và 30 hộ của khu phố Tiến Lợi, phường Quảng Tiến.

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị các hộ thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam qua xã Hà Long được chuyển về khu tái định cư mới tại làng Gia Miêu cũ (làng cổ) và khu đồng Hoàng Vân, xã Hà Long; đề nghị làm đường dân sinh, cầu chui để bảo đảm việc lưu thông đi lại an toàn.

3. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội

- Nâng cấp, sửa chữa phòng học cho các trường như: Khu lẻ Trường Tiểu học và Trường Mầm non tại bản Phá, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh; đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trạm y tế, trường học, nhà văn hóa bản tại các xã thuộc huyện Quan Hóa.

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng lại đền Ông và đền Bà thuộc khu di tích lịch sử đình Mường Đòn, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành.

Trên đây là tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.463
  Online: 49