Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2019, dưới sự chủ trì của các đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục với các nội dung: Nghe Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu và giải trình một số vấn đề; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

 

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu, cử tri trong tỉnh quan tâm, đồng thời trình bày một số giải pháp lớn về công tác điều hành của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2019.  Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt hành động, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, các công trình hồ đập, thực hiện kiểm tra vận hành các trạm bơm tiêu nước để chủ động phòng chống lũ lụt đạt hiệu quả. quan tâm tuyên truyền người dân chủ động phòng chống dịch dịch tả lợn Châu phi.. Tiếp tục giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019; huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, y tế; kiềm chế tai nạn giao thông, giữ vững quốc phòng, an ninh, nhất là các tuyến biên giới.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao quyết nghị 20 nghị quyết. Đây là những cơ chế chính sách nhằm cho tỉnh ngày càng phát triển.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của đại biểu, cử tri trong tỉnh gửi đến kỳ họp. Đồng chí Trịnh Văn Chiến đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để các nghị quyết của HĐND tỉnh đi ngay vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Một là, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực đạt kết quả còn thấp trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng cuối năm đạt 18,36% trở lên. Hai là, tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành 100% kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2019, trước mắt là phải khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn. Ba là, khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040; và quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn để làm cơ sở vận động, thu hút đầu tư và xây dựng chiến lược phát triển của tỉnh trong những giai đoạn tới. Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến chế độ chính sách cho người có công, nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Năm là, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng minh bạch hơn, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cụ thể hơn và sát đúng với tình hình thực tế hơn; tập trung chỉ đạo sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy hành chính ở các xã, thị trấn sau sắp xếp theo tinh thần Chỉ thị số 20 ngày 15/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sáu là, trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2015 – 2020, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.186
  Online: 61