Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10 tháng 7 năm 2019, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa 17 tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kỳ họp có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trước khi vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã có nhiều câu hỏi về thực trạng quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty TNHH, Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó tập trung chất vấn tình trạng một số nông, lâm trường mới thực hiện chuyển đổi tên gọi thành công ty hoặc Ban quản lý mà chưa có sự thay đổi căn bản trong quản trị đơn vị và quản lý, sử dụng đất đai. Nhiều nông, lâm trường sau khi được sắp xếp lại đã không thực hiện việc lập hoặc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết để phù hợp yêu cầu nhiệm vụ mới sau khi sắp xếp lại; khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chậm đã không làm thủ tục chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; nhiều nông, lâm trường không quản lý chặt chẽ quá trình sử dụng đất sau khi giao khoán để xảy ra tình trạng người nhận khoán đất của công ty nông, lâm nghiệp tự do chuyển nhượng, mua bán hợp đồng giao khoán, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, tự ý xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ kiên cố trên đất nhận khoán. Bên cạnh đó một bộ phận người dân thiếu đất sản xuất, rất khó khăn trong cuộc sống. Việc Công ty Cao su Thanh Hóa không nghiêm túc thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh giao đất cho huyện Thạch Thành nhưng chậm bị xử lý; những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân đã xây dựng nhà ở trên đất do các nông, lâm trường quản lý cũng được nhiều đại biểu chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thay mặt UBND tỉnh đã làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế bất cập, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty TNHH, Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. UBND tỉnh nhận trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai tại các nông, lâm trường đồng thời đề ra các giải pháp từng bước khắc phục tình trạng nêu trên.

Phát biểu ý kiến kết luận nội dung này, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, chính quyền các huyện nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về những hạn chế, yếu kém để có nhận thức đầy đủ hơn vấn đề quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường, công ty TNHH, công ty lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ và giải quyết đất sản xuất, đất ở cho người dân; chỉ đạo các sở, ngành liên quan trực thuộc UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm trước ngày 30-8-2019. Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung tổ chức rà soát lại diện tích đất đai. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo công tác bàn giao diện tích đất đã thu hồi của của các nông, lâm trường, công ty TNHH, công ty lâm nghiệp cho các địa phương và phải xong trước ngày 30-12-2019; xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết diện tích đất đang tranh chấp, lấn chiếm tại các đơn vị, địa phương và thời gian thực hiện nội dung này trong quý I năm 2020.

Đối với diện tích đất mà các hộ dân đã xây dựng nhà ở, theo từng khu vực, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, thống kê và căn cứ vào hiện trạng cụ thể, quy định của pháp luật hiện hành để có hướng giải quyết hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp nâng cao công tác quản lý Nhà nước về quản lý đất đai. Trên cơ sở rà soát, đánh giá lại các hộ dân có nhu cầu đất sản xuất ở các địa phương, tỉnh cần xây dựng hệ tiêu chí riêng về hạn mức giao đất cho các hộ dân và báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để có sự thống nhất trong chỉ đạo. Từ nay đến ngày 30-12-2019, tập trung giải quyết đất ở cho các hộ dân còn thiếu.

Đối với nội dung chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, do công tác chuẩn bị của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đạt yêu cầu, Chủ tọa kỳ họp yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, chuẩn bị lại để chất vấn vào kỳ họp tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.575
  Online: 37