Sáng 5-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7-2019. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dự và trực tiếp truyền đạt nội dung. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, các báo cáo viên cấp Trung ương.

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 7-2019

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo và báo cáo viên tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu trong cả nước được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, đồng chí đã đi sâu phân tích các nội dung, đó là: Vì sao trong giai đoạn hiện nay chúng ta phải tăng cường bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; nhận diện các thế lực thù địch; một số nội dung và phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; một số kết quả đạt được trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 7-2019

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Cũng tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu trong cả nước được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VC Net; đại diện lãnh đạo tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thông tin về “Ngành Dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23-7-1959- 23-7-2019)”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố cả nước căn cứ vào mục đích, đối tượng tuyên truyền để thông tin phù hợp từng nội dung các chuyên đề được các báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị lần này. Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo, báo cáo viên các cấp cần tham mưu, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV cũng như giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019. Tham mưu cho cấp ủy về sơ kết Chỉ thị 05 gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người; tập trung tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ; tuyên truyền về phòng chống giảm nhẹ thiên tai…

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 7-2019

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Sau kết luận hội nghị của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết để triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành trong thời gian gần đây và hiện nay đang xây dựng kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Theo đó, trước ngày 10-8-2019 sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để quán triệt chương trình hành động của Tỉnh ủy và các văn bản pháp lý có liên quan Vì vậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp thu những nội dung trong hội nghị báo cáo viên lần này, đặc biệt là bài quán triệt Nghị quyết số 35 của đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; từ đó vận dụng vào công việc của mỗi địa phương, đơn vị, tập thể và cá nhân. Các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, cán bộ Ban tuyên giáo toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019 gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.016
  Online: 40