Chiều 5-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh ủy Thanh Hóa và Tỉnh ủy Cao Bằng.

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Tỉnh ủy Thanh Hóa và Tỉnh ủy Cao Bằng

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị về phía tỉnh Cao Bằng có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Cao Bằng.

Tiếp và trao đổi với đoàn Tỉnh ủy Cao Bằng, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Tỉnh ủy Thanh Hóa và Tỉnh ủy Cao Bằng

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày báo cáo

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; một số kinh nghiệm trong quản lý quy hoạch; thu hút các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quản lý các dự án phát triển đô thị, phát triển quỹ đất sạch, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đạt được kết quả quan trọng; nhiều chỉ tiêu có triển vọng hoàn thành và vượt mức kế hoạch cả năm. Công tác quản lý quy hoạch, được lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt đến các cấp, các ngành; nguồn lực hành cho quy hoạch được ưu tiên bố trí cho các quy hoạch trọng điểm và phân bổ phù hợp với nhu cầu phát triển. Năm 2016, tỉnh đã mời tư vấn nước ngoài (BCG) triển khai rà soát Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2040, qua đó đã định hướng 5 trụ cột phát triển của tỉnh trong những giai đoạn tiếp theo gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch; nông nghiệp; y tế; hạ tầng.

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Tỉnh ủy Thanh Hóa và Tỉnh ủy Cao Bằng

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu trao đổi về công tác quy hoạch; cải cách thủ tục hành chính

Trong công tác quản lý các dự án phát triển đô thị, phát triển quỹ đất sạch, tỉnh đã tập trung triển khai lập, phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn mới, làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư xây dựng; hiện tại tất cả các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) đều được phê đuyệt quy hoạch chung; có 26/27 huyện, thị xã, thành phố đã phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung; 28/29 đồ án quy hoạch chung các đô thị. Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Về huy động các nguồn vốn đầu tư tham gia phát triển kinh tế, đã huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư, tạo bước đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổng huy động vốn đầu tư xã hội 3 năm 2016-2018 đạt 328.348 tỷ đồng, gấp 1,31 lần giai đoạn 2013-2015, cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương 6, khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 73 về thực hiện Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; kế hoạch 102 về thực hiện Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tỉnh đã kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy cơ cấu đội ngũ công chức viên chức; thu gọn đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Thực hiện nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đến thời điểm này ở 26 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xây dựng trong phương án nhập xã, phường, thị trấn; đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri về nhập xã và đặt tên cho xã mới.. theo đề án toàn tỉnh sẽ sắp xếp 143 xã, thành 67 xã, giảm 76 xã…

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Tỉnh ủy Thanh Hóa và Tỉnh ủy Cao Bằng

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế

Trao đổi tại hội nghị, các thành viên trong đoàn tỉnh Cao Bằng rất ấn tượng trước những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa; các đại biểu rất muốn tỉnh Thanh Hóa trao đổi kinh nghiệm về phát huy tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế ; công tác quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh; thu hút đầu tư, gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp; công tác đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; công tác bố trí sắp xếp cán bộ; kinh nghiệm trong xây dựng chương trình nông thôn mới...

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Tỉnh ủy Thanh Hóa và Tỉnh ủy Cao Bằng

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã có những bước phát triển, nhưng vẫn là tỉnh nghèo nên tỉnh Cao Bằng rất cần học hỏi những tỉnh phát triển để có kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng rất ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Thanh Hóa và chúc mừng những thành tựu mà Thanh Hóa đã đạt được, đồng thời nêu rõ: Những cách làm trong phát triển kinh tế - xã hội; kinh nghiệm quản lý quy hoạch; thu hút các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quản lý các dự án phát triển đô thị, phát triển quỹ đất sạch, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); việc triển khai thực hiện nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Thanh Hóa là những kinh nghiệm quý, tư liệu quý để cho tỉnh Cao Bằng nghiên cứu học tập, triển khai trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng cũng đã thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong những năm qua và 6 tháng đầu năm 2019; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng cũng giới thiệu về những định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới, gồm thực hiện 8 lợi thế, tháo gỡ 3 điểm nghẽn, dồn lực 3 đột phá chiến lược. Nhân dịp này, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng chúc tỉnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ giành được nhiều thành công lớn và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Tỉnh ủy Thanh Hóa và Tỉnh ủy Cao Bằng

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón đoàn Tỉnh ủy Cao Bằng đã đến thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí nhấn mạnh: Cao Bằng là tỉnh địa đầu Tổ quốc, là cái nôi cách mạng, nơi Bác Hồ chọn làm địa bàn hoạt động cách mạng sau khi trở về nước. Trong những năm qua, Cao Bằng có những bước phát triển về kinh tế- xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến mong rằng trong thời gian tới hai tỉnh sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ để cùng phát triển. Đồng chí Bí thư tỉnh Trịnh Văn Chiến cho rằng: Cao Bằng có nhiều tiềm năng thế mạnh và có đường hướng phát triển đúng, trong tương lai cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng sẽ đạt được thắng lợi các chỉ tiêu mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Đồng chí Bi Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng đã chia sẻ về công tác chỉ đạo điều hành, đường hướng phát triển kinh tế để tỉnh Thanh Hóa phát triển đột phá; công tác thu hút nguồn lực về đầu tư phát triển các dự án lớn. Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cội nguồn cách mạng, có nhiều bước phát triển mới trong tương lai.

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Tỉnh ủy Thanh Hóa và Tỉnh ủy Cao Bằng

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã tặng tỉnh Thanh Hóa bức ảnh thác Bản Giốc, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.651.951
  Online: 2