Thực hiện kế hoạch số 72/KH-HĐND ngày 27/02/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát “Việc quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018”; sáng ngày 15/8/2019, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Hằng Hóa; đồng chí Phạm Thanh Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; tham gia đoàn giám sát có các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Hoằng Hóa, Thường trực HĐND huyện Hoằng Hóa, lãnh đạo Sở Tài chính và Văn phòng HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa, giai đoạn 2016-2018 tổng thu ngân sách là 4.885.084 triệu đồng (trong đó: năm 2016 thu 1.234.274 triệu đồng; năm 2017 thu 1.685.351 triệu đồng; năm 2018 thu 1.965.459 triệu đồng); tổng chi ngân sách là 4.645.866 triệu đồng (trong đó: năm 2016 chi 1.128.629 triệu đồng; năm 2017 chi 1.620.861 triệu đồng; năm 2018 chi 1.896.376 triệu đồng).

Giai đoạn 2016-2018, nguồn dự phòng ngân sách huyện là 31.243 triệu đồng được sử dụng để thực hiện: Chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo, giải trình của UBND huyện Hoằng Hóa, các thành viên đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá việc lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương hằng năm của huyện Hoằng Hóa giai đoạn 2014 – 2017 và đánh giá tình hình quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu ngân sách của UBND huyện Hoằng Hóa.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thanh Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá nhiệm kỳ 2015-2020 sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoằng Hóa có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật (giao thông, du lịch), tình hình an ninh chính trị ổn định … Có được kết quả đó là do có sự tập trung, quyết tâm trong chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Việc lập, phê duyệt, thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương hằng năm của huyện Hoằng Hóa giai đoạn 2014 – 2017 theo đúng quy định của pháp luật, huyện có nhiều nỗ lực trong quản lý, điều hành ngân sách đáp ứng mục tiêu tập chung cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Việc quản lý, sử dụng dự phòng và tăng thu ngân sách cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, đồng chí đã nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng, quản lý, điều hành ngân sách và đề nghị HĐND huyện Hoằng Hóa tăng cường giám sát việc thực hiện các kiến nghị trong kết luận của Kiểm toán nhà nước; kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng nguồn dự phòng và tăng thu ngân sách; chỉ đạo việc lập và quyết định dự toán ngân sách hằng năm (bao gồm cả phần chi tiết về nhiệm vụ và mức chi cụ thể trong dự toán) …. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện xây dựng kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, kiên quyết không đầu tư mới khi chưa rõ nguồn vốn, xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã hội…

Một số đề xuất, kiến nghị của UBND huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  130 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.768.826
  Online: 45