Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 22/7/2019; Công văn số 10625/UBND-THKH ngày 15/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thi tuyển và bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1562/SNV-CCVC ngày 19/8/2019 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thi tuyển công chức năm 2019, Văn phòng HĐND tỉnh thông báo như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

TT

Phòng

Số lượng

Vị trí việc làm

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp cần tuyển

1

Tổng hợp

01

Theo dõi công tác

kinh tế- ngân sách

Kinh tế, tài chính

2

Tổng hợp

01

Theo dõi đất đai, tài nguyên, môi trường

Tài nguyên và môi trường

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Theo quy định tại Mục III Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp 02 Phiếu dự tuyển theo mẫu kèm theo, mẫu Phiếu dự tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điển tử Sở Nội vụ. Các nội dung khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển phải đầy đủ, chính xác từ các giấy tờ bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm chốt nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng tại 01 cơ quan, đơn vị. Sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh sẽ kiểm tra dữ liệu hồ sơ trên phạm vi toàn tỉnh, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và phí dự tuyển

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 22/8/2019 đến hết ngày 19/9/2019.

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, Văn phòng HĐND tỉnh (Tầng 3, cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa, số 35, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/người (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

5. Nội dung, hình thức thi tuyển và các trường hợp được miễn phần thi ngoại ngữ

Theo quy định tại Mục V, Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Đối với người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số thì chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số phải được Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các trường cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm và đại học có khoa sư phạm cấp (theo quy định tại khoản 2 Điều 8 quy định tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số ban hành kèm theo Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

6. Hướng dẫn ôn tập, địa điểm thi, thời gian thi.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; danh mục tài liệu ôn thi; thời gian tổ chức ôn thi; địa điểm thi, thời gian thi và các nội dung khác có liên quan, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau; đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ và Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh.

Để giảm các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch các thông tin về tuyển dụng, đề nghị người đăng ký dự tuyển thường xuyên cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh.

Thông tin chi tiết đề nghị người đăng ký dự tuyển xem tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 22/7/2019 và Công văn số 10625/UBND-THKH ngày 15/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Thanh Hóa (http://qppl.thanh hoa.gov.vn); Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ Thanh Hóa (http://snv.thanhhoa.gov.vn); Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh( https://hdndthanhhoa.gov.vn)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Lê Như Tú, Phụ trách Phòng Hành chính – Tổ chức- Quản trị, số điện thoại: 0936 086 168.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.735
  Online: 1