Ngày 10 tháng 9 năm 2019 Ban dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh trường THCS dân tộc nội trú, năm học 2016 – 2017 và 2017 - 2018 theo Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo; khảo sát các hộ thiếu đất ở, đất sản xuất đang sinh sống ở vùng lõi, vùng đệm thuộc các Ban quản lý rừng và các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện.

Về chính sách hỗ trợ cho học sinh trường THCS dân tộc nội trú: Trong thời gian qua các cơ quan chức năng và UBND huyện Cẩm Thủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú triển khai tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc theo đúng Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo. Hàng năm Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Trong đó nêu rõ: đối tượng; địa bàn; chỉ tiêu; phương thức tuyển sinh; tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyến khích; tổ chức công tác tuyển sinh. Vì vậy, công tác tuyển sinh hàng năm đều đảm bảo yêu cầu đề ra. Năm học 2016 – 2017 và 2017 - 2018 trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú đã thực hiện với tổng số tiền là 7,2 tỷ đồng, trong đó: chi học bổng cho học sinh trên 5,5 tỷ đồng, chi khen thưởng cho học sinh 200 triệu đồng…

Về thực trạng các hộ thiếu đất ở, đất sản xuất đang ở trong vùng lõi, vùng đệm của các Ban quản lý, Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Qua báo cáo rà soát của huyện và làm việc với hai xã Cẩm Bình, Cẩm Châu, hện nay trên địa bàn huyện không có hộ gia đình, cá nhân nào đang sinh sống ở vùng lõi, vùng đệm thuộc các Ban quản lý rừng mà thiếu đất ở. Đối với đất sản xuất còn 281 hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất nhưng do địa phương  không còn quỹ đất để hỗ trợ, vì vậy các hộ đủ điều kiện vay vốn chuyển đổi nghề theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn công tác đã thẳng thắn trao đổi ý kiến với huyện về công tác quản lý, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú của huyện; công tác rà soát thống kê hộ thiếu đất ở, đất sản xuất đang ở trong vùng lõi, vùng đệm của các Ban quản lý rừng; UBND huyện đã có ý kiến giải trình và tiếp thu.

Thay mặt Đoàn công tác, Ông Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo. Đồng thời chỉ rõ những bất cập trong việc quản lý học sinh ăn ở nội trú, như số học sinh ăn ở bán trú nhiều (37 học sinh/240 học sinh); khu ký túc xá còn thiếu phòng ở, chưa đáp ứng được yêu cầu. Để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới có hiệu quả đề nghị huyện chỉ đạo các phòng có liên quan, trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình trong công tác nuôi, dạy các cháu, để trường phải là nơi đào tạo nguồn cán bộ cho địa phương; cần quan tâm hơn việc thực hiện hiện chính sách và hỗ trợ kịp thời cho học sinh; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là xây dựng thêm các phòng ở cho học sinh; khẩn trương chỉ đạo xã Cẩm Châu có phương án thực hiện Quyết định số 193/QĐ-UBNd ngày 16 tháng 01 năm 2009 về việc thu hồi đất của Lâm trường Cẩm Thủy giao cho UBND các xã Cẩm Châu, Cẩm Sơn, Cẩm Quý, Cẩm Thành, Cẩm Giang và Thị Trấn huyện Cẩm Thủy quản lý và sử dụng. Tiếp thu các ý kiến của Đoàn nêu trong buổi làm việc, để có biện pháp tổ chức, thực hiện.

Những kiến nghị của huyện, nhà trường, Ban dân tộc HĐND tỉnh sẽ xem xét, tổng hợp và đưa vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.539
  Online: 40