Ngày 12 tháng 9 năm 2019 Ban dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh trường THCS dân tộc nội trú, năm học 2016 – 2017 và 2017 - 2018 theo Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo; khảo sát các hộ thiếu đất ở, đất sản xuất đang sinh sống ở vùng lõi, vùng đệm thuộc các Ban quản lý rừng và các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thành. Cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện.

Việc tổ chức, triển khai và thực hiện Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trường THCS dân tộc nội trú. Hàng năm, Phòng giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Vì vậy, đảm bảo công khai các đối tượng; địa bàn; chỉ tiêu; phương thức tuyển sinh; tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyến khích. Trong năm học 2016 – 2017 và năm học 2017 – 2018 trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú đã tiến hành tuyển sinh đảm bảo yêu cầu và thực hiện tốt việc chi trả các chế độ theo quy định chính sách với tổng số tiền là 5,9 tỷ đồng, trong đó: chi học bổng cho học sinh trên 5,1 tỷ đồng, chi khen thưởng là 163 triệu đồng…

Về thực trạng các hộ thiếu đất ở, đất sản xuất đang ở trong vùng lõi, vùng đệm của các Ban quản lý, Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Qua báo cáo rà soát của huyện và làm việc với xã Thành Vân, hện nay trên địa bàn huyện có 175 hộ thiếu đất ở ; 23 hộ thiếu đất sản xuất đang sinh sống trong vùng lõi thuộc Nông trường Thạch Quảng, Nông trường Thạch Thành, Ban quản lý rừng phòng hộ.

Sau khi nghe báo cáo các thành viên trong đoàn giám sát đã trao đổi ý kiến với huyện về công tác quản lý, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện; công tác rà soát thống kê hộ thiếu đất ở, đất sản xuất đang ở trong vùng lõi, vùng đệm của các Ban quản lý rừng; UBND huyện đã có ý kiến giải trình và tiếp thu.

Thay mặt Đoàn công tác, Ông Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của huyện trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo. Đồng thời chỉ rõ những bất cập trong việc quản lý học sinh ăn ở nội trú, như số học sinh ăn ở bán trú nhiều (41/227 học sinh = 18,06%); phòng ở ký túc xá; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu. Để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới có hiệu quả đề nghị huyện chỉ đạo các phòng có liên quan, trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú phối hợp chặt chẽ với gia đình trong công tác nuôi, dạy các cháu; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là xây dựng thêm các phòng ở cho học sinh; tăng cường cán bộ quản lý, giáo viên nhất là nhân viên y  tế, nhân viên thư viện, thiết bị trường học…. Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành chức năng để bàn giao đất của Công ty cao su cho địa phương theo Quyết định thu hồi của UBND tỉnh. Tiếp thu các ý kiến Đoàn công tác để có biện pháp tổ chức, thực hiện.

Những kiến nghị của huyện, nhà trường, Ban dân tộc HĐND tỉnh sẽ xem xét, tổng hợp và đưa vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.218
  Online: 78