Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 16/9 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 11/9/2014 về việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thanh Hóa. Các sở, ngành, địa phương căn cứ chỉ tiêu đề ra đã xây dựng quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch phát triển nông thôn mới và quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao của tỉnh.

Tỉnh đã quan tâm dành quỹ đất xây dựng thiết chế văn hóa cấp tỉnh như: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Nhà hát nghệ thuật truyền thống, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, Sân vận động tỉnh, Nhà văn hóa lao động tỉnh.

Đối với các thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện có 100% đơn vị hành chính cấp huyện quy hoạch được quỹ đất xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao; có 583/635 đơn vị hành chính cấp xã quy hoạch được quỹ đất xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao xã tích hợp trong quy hoạch nông thôn mới, đạt tỷ lệ 91,8%, có 5.630/6031 thôn, tổ dân phố quy hoạch và dành quỹ đất xây dựng nhà văn hóa – khu thể thao thôn; có 3146/4393 thôn, bản, tổ dân phố quy hoạch được quỹ đất cho xây dựng nhà văn hóa thôn đạt tỷ lệ 71,6%.

Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh tới cơ sở được Nhà nước đảm bảo một phần kinh phí. Nhìn chung, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn đã và đang đáp ứng được nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể chất của các tầng lớp nhân dân, đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: công tác ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho thiết chế văn hóa cấp xã, cấp thôn, bản chưa được thường xuyên, liên tục; công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở chưa đồng bộ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm qua, đồng thời đề nghị đơn vị đánh giá việc thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đề xuất hướng giải quyết số nhà văn hóa thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập; thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về thiết thế văn hóa cấp xã, cấp thôn; chú trọng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý quy hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh. Những kiến nghị, đề xuất của ngành, Ban sẽ tổng hợp báo cáo trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.403
  Online: 62