Thực hiện kế hoạch số 72/KH-HĐND ngày 27/02/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát “Việc quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018”; sáng ngày 24/9/2019, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Thường Xuân; tham gia đoàn giám sát có Sở Tài chính, Văn phòng HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện Thường Xuân.

Giai đoạn 2016-2018, tổng nguồn tăng thu của ngân sách huyện Thường Xuân là 75.845 triệu đồng (năm 2016 là 7.543 triệu đồng; năm 2017 là 21.028 triệu đồng; năm 2018 là 47.274 triệu đồng); trong đó, tăng thu từ tiền sử dụng đất là 46.980 triệu đồng. Tổng nguồn dự phòng ngân sách huyện là 30.455 triệu đồng (năm 2016 là 8.972 triệu đồng; năm 2017 là 9.284 triệu đồng; năm 2018 là 12.199 triệu đồng).

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo, giải trình của UBND huyện Thường Xuân, các thành viên đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá việc lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương hằng năm của huyện Thường Xuân giai đoạn 2016 – 2018 và đánh giá tình hình quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu ngân sách của UBND huyện Thường Xuân.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Bá Oai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá huyện Thường Xuân là một huyện miền núi của tỉnh thuộc diện 30a. Tuy nhiên, kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hằng năm của giai đoạn 2016-2018 đều tăng cao hơn so với dự toán tỉnh giao và là mức tăng cao so với các huyện miền núi và một số huyện trung du, đồng bằng. Giai đoạn 2016-2018, kinh tế - xã hội huyện Thường Xuân có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị ổn định … Có được kết quả đó là do có sự tập trung, quyết tâm trong chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Xuân.

Việc lập, phê duyệt, thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương hằng năm của huyện giai đoạn 2016 – 2018 theo đúng quy định của pháp luật, huyện có nhiều nỗ lực trong quản lý, điều hành ngân sách đáp ứng mục tiêu tập chung cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Việc quản lý, sử dụng dự phòng và tăng thu ngân sách cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, đồng chí đã nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng, quản lý, điều hành ngân sách và đề nghị HĐND huyện Thường Xuân tăng cường giám sát việc quản lý, điều hành thực hiện dự toán ngân sách hàng năm của huyện, trong đó có việc sử dụng nguồn dự phòng và tăng thu ngân sách; chỉ đạo việc lập dự toán ngân sách hằng năm sát với tình hình thực tế hơn; xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công; hạn chế việc chuyển nguồn, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Một số đề xuất, kiến nghị của UBND huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.291
  Online: 65