Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh vào cuối năm, ngày 27 tháng 9 năm 2019 Ban dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh trường THCS dân tộc nội trú, năm học 2016 – 2017 và 2017 - 2018 theo Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo; khảo sát các hộ thiếu đất ở, đất sản xuất đang sinh sống ở vùng lõi, vùng đệm thuộc các Ban quản lý rừng và Công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Năm học 2016-2017 và 2017-2018 cấp ủy, chính quyền huyện Ngọc Lặc đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị có liên quan và trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú triển khai, thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo. Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch tuyển sinh và chỉ đạo trường THCS dân tộc nội trú triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong năm học 2016 – 2017 và  2017 – 2018 trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú đã tiến hành tuyển sinh đảm bảo cả về chỉ tiêu, đối tượng theo qui định và thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho học sinh.

Về khảo sát các hộ thiếu đất ở, đất sản xuất đang sinh sống trong khu vực thuộc các công ty, nông lâm trường. Qua báo cáo rà soát của huyện, hện nay trên địa bàn huyện có 93 hộ thiếu đất ở; 526 hộ thiếu đất sản xuất đang sinh sống trong vùng lõi thuộc Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc nay là Trung tâm ngiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ Lâm nghiệp Thanh Hóa, Công ty TNHH Bò sữa Thống nhất, Công ty TNHH 2 thành viên FLC Lam Sơn, Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm – Sông Âm.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, thay mặt Đoàn công tác, Ông Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của huyện trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính – Bộ giáo dục và Đào tạo. Đồng thời chỉ rõ những bất cập trong việc quản lý học sinh ăn ở nội trú, số học sinh ăn ở bán trú đang còn (08/235 học sinh); khu ký túc xá còn thiếu phòng ở, chưa đáp ứng được yêu cầu. Để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới có hiệu quả đề nghị huyện chỉ đạo các phòng có liên quan, trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý, nuôi, dạy các cháu;  đầu tư xây dựng thêm phòng ở cho học sinh đáp ứng yêu cầu nơi ở cho học sinh. Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh về phương án sử lý đối với các hộ thiếu đất ở, đất sản xuất đang sinh sống ở vùng lõi, vùng đệm thuộc các Ban quản lý, Công ty, nông lâm trường…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.760
  Online: 28