Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 30 tháng 11 năm 2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp để thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan. Đồng chí Võ Duy Sang, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại hội nghị, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra các dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 14 về các nội dung: Đề nghị phê duyệt Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”; quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư trang thiết bị và hệ thống phần mềm tại trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2); giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa; đổi tên thôn thành khu phố tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc; đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Sầm Sơn; ban hành chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Pháp chế và ý kiến giải trình của các sở, ngành có liên quan. Đồng chí Võ Duy Sang, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất các nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn thiện các nội dung trên báo cáo về Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.799
  Online: 64