Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bài phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cùng các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Cách đây gần 5 năm, tại Kỳ họp thứ nhất diễn ra vào ngày 30-6-2016, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao mà các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thay mặt cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng, giao phó.

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, trên cương vị công tác được giao, tôi đã cùng với tập thể Thường trực HĐND tỉnh đem hết khả năng, sức lực, trí tuệ và tâm huyết của bản thân để phục vụ người dân, vì sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, vì sự ấm no và hạnh phúc của Nhân dân; đã tập trung rất cao để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân; đồng thời, chủ động, sáng tạo đề ra nhiều chủ trương, quyết sách mới phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, đóng góp vào những thành tựu to lớn của tỉnh ta trong thời gian qua, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và Nhân dân toàn tỉnh, tạo nền tảng rất quan trọng để chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2015 - 2020 mà HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã quyết nghị.

Thưa các vị đại biểu!

Ngay sau khi kiện toàn bộ máy tổ chức, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã kế thừa và phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của các khóa trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt hai chức năng quan trọng là giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, thực sự xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Đây là nhiệm kỳ HĐND tỉnh đã ban hành số lượng nghị quyết nhiều nhất từ trước tới nay. Đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành trên 400 nghị quyết quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, gấp hơn 2 lần so với nhiệm kỳ trước; trong đó có nhiều nghị quyết mang tính bước ngoặt, mở đường cho sự phát triển của từng lĩnh vực trong đời sống xã hội, như quyết định chủ trương đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa; đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; dự án đầu tư xây dựng Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn theo hình thức đối tác công tư; ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; v.v…

Đặc biệt, sau nhiều quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trăn trở, suy nghĩ của các đồng chí lãnh đạo, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở 3 nhiệm kỳ gần đây; tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII đã ban hành một Nghị quyết có tính lịch sử với Thanh Hóa chúng ta; đó là Nghị quyết số 68/NQ-HĐND, ngày 12-7-2017 về việc lấy năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; cùng với việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa vào ngày 08-5-2019, đã khơi dậy niềm tự hào và ý chí quyết tâm xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh đó, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh có nhiều đổi mới về cách thức tổ chức tiến hành các phiên họp. Đến nay, đã xem xét giải quyết trên 400 tờ trình của UBND tỉnh và ban hành 375 kết luận theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm linh hoạt, phát huy tinh thần tập trung dân chủ, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền nhằm nhanh chóng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Có thể khẳng định rằng: Trên nền tảng thành tựu quan trọng của các nhiệm kỳ trước đây; đến nay, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp rất quan trọng vào những thành công, thắng lợi của Thanh Hóa hôm nay. Tôi tin rằng mỗi người dân Thanh Hóa của chúng ta đều có thể cảm nhận được, thông qua những thay đổi về bộ mặt nông thôn, đô thị và những chuyển biến về điều kiện mức sống của người dân so với 5 năm, 10 năm trước. Sự ấm no, hạnh phúc của người dân chính là thước đo chính xác nhất đối với năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và năng lực làm việc của từng cán bộ trong bộ máy, nhất là các đồng chí đứng đầu.

Tại diễn đàn trọng thể này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn quan tâm, ủng hộ, đồng hành, động viên, giúp đỡ cá nhân tôi, cũng như tập thể Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian qua.

Thưa các vị đại biểu!

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước”.

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức; nhưng phía trước chúng ta có không ít thời cơ và vận hội mới: Nhiều tiền đề về cơ sở vật chất quan trọng, nguồn lực lớn cho giai đoạn tới đã được chuẩn bị mà ít địa phương có được; cùng với việc Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được triển khai và từng bước đi vào cuộc sống, đang mở ra thời cơ, vận hội mới rõ hơn, sáng hơn để Thanh Hóa bước vào giai đoạn “tăng tốc và bứt phá” trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Trên 35 năm công tác, trong đó có thời gian hơn 10 năm (từ năm 2010 đến năm 2020) vinh dự được Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng giao trọng trách là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh, chịu trách nhiệm trước các phong trào của tỉnh; cá nhân tôi luôn tâm niệm: Khi cả tập thể đồng sức, đồng lòng và cùng chung một chí hướng; khi đoàn kết trong Đảng, trong dân kết thành một khối vững chắc; khi khơi dậy lên được truyền thống văn hóa, lịch sử; ý chí, quyết tâm; nghị lực phi thường và khát vọng thịnh vượng của gần 3,7 triệu người dân Thanh Hóa và khi những trăn trở, sáng tạo của các đồng chí đứng đầu các ngành, các cấp, vì sự phát triển của Thanh Hóa thân yêu thì không có việc gì không làm được. Có lẽ những thay đổi của quê hương Thanh Hóa chúng ta hôm nay là minh chứng rất thuyết phục cho những suy nghĩ và hành động đó.

Bước sang giai đoạn mới, để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; ngoài việc phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ của tập thể; thì từng đồng chí đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải luôn khiêm tốn, học hỏi, luôn trăn trở với nhiệm vụ được giao, dành tối đa thời gian cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; dành thời gian thỏa đáng cho nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phải toàn tâm, toàn ý, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh vì lợi ích của Nhân dân và vì sự phát triển đi lên của quê hương.

Thưa các vị đại biểu!

Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Thanh Hóa luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, kinh tế, quân sự; mỗi bước thăng trầm của lịch sử dân tộc đều in đậm dấu ấn của đất và người xứ Thanh. Danh xưng “Thanh Hóa” có từ năm 1029 - năm Thiên Thành thứ hai, đời vua Lý Thái Tông, đến nay đã hơn 990 năm. Mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị cần làm tốt hơn nữa, sâu sắc hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh hiểu thật sâu sắc, nhận thức thật đúng đắn về truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về sự bứt phá đi lên mạnh mẽ, về những thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh ta đạt được trong những năm qua.

Đây cũng là những động lực tinh thần rất to lớn để biến niềm tự hào thành sức mạnh, thành hành động cách mạng cụ thể của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp và kiểu mẫu.

Với niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng của tỉnh nhà, một lần nữa, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.663
  Online: 64