Chiều 5-12, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa) dưới sự chủ trì của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tiếp tục làm việc, nghe các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Các đại biểu tham gia kỳ họp

Các đại biểu đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh gồm:

 1.  Giao biên chế công chức hành chính, phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;
 1.  Chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
 1.  Phê duyệt Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng - An quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025”;
 1. Chủ trương đầu tư dự án đầu tư trang thiết bị và hệ thống phần mềm tại trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2);
 1.  Đổi tên thôn thành khu phố tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc;
 2.  Đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Sầm Sơn;
 1. Kế hoạch đầu tư công năm 2021;
 1.  Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;
 1.  Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Thanh Hóa;
 1.  Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2019;
 2.  Bãi bỏ khoản IV Điều 1 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa;
 1.  Kéo dài hiệu lực một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;
 1. . Kéo dài việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020 đến hết năm 2022;
 1.  Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn;
 1.  Sửa đổi Nghị quyết số 228/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;
 1.  Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA năm 2020;
 1.  Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2020;
 1.  Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;
 1.  Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi Tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn;
 1. 20. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án tăng cường cơ sở vật chất công nghệ thông tin cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu mở (Open Data Platform) cho tỉnh Thanh Hóa;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp nhà thư viện, nhà hội trường A7, nhà ký túc xá B1 và các công trình phụ trợ của trường THPT chuyên Lam Sơn;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở vật chất Trường THPT Nguyễn Quán Nho, huyện Thiệu Hóa;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc và khuôn viên Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và đường Pitch Sân vận động tỉnh phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà khám chữa bệnh Trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án xử lý triệt để môi trường bãi rác tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cây (Viverridae) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Gà nguy cấp, quý, hiếm thuộc họ Trĩ (Phasianidae) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa;
 1. Chủ trương đầu tư dự án điều tra đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn 3 loài thực vật quý, hiếm: Trai lý, Đỉnh tùng và Trà hoa trái mỏng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa;
 1. Chủ trương đầu tư dự án bảo tồn và phát triển loài Chò đãi (Anamocarya sinesis Leroy) tại Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa;
 2. Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2020;
 1.  Thông qua danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn năm 2020;
 1.  Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua các dự án Điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019;
 1.  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án Mua sắm hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế huyện Nông Cống;
 1.  Chủ trương đầu tư dự án tu sửa cấp thiết ba tòa Thái miếu 4, 5, 6 thuộc Khu di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua các Tờ trình liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết. Theo đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra 6 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình nội dung 1 đến 6 nêu trên. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra 34 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình nội dung 7 đến 40 nêu trên. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra 4 dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình nội dung 41 đến 44 nêu trên.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận ngày làm việc thứ nhất, gợi mở những nội dung sẽ thảo luận trong ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII

Kết luận ngày làm việc thứ nhất, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao nội dung các báo cáo, tờ trình được chuẩn công phu, trách nhiệm.

Để ngày làm việc thứ 2 đạt hiệu quả, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đã gợi ý 4 vấn đề lớn để các đại biểu tập trung thảo luận gồm: Cần phân tích rõ nguyên nhân những kết quả đạt được trong năm 2020 trước ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó tập trung thảo luận, phân tích kỹ những hạn chế yếu kém và nêu lên những giải pháp thực hiện trong năm 2021; tập trung thảo luận vào các nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết của UBND tỉnh đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp lần thứ 12.

Thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh; thảo luận, cho ý kiến vào hoạt động của HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh cũng như nhiều báo cáo quan trọng khác.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Ngày mai (6-12), kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng và bế mạc.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.146
  Online: 48